Niet zo fier op onze gemeente

Volgens recent onderzoek zijn twee op de drie Knesselarenaren “tevreden” en “fier” over hun gemeente. Dat is toch duidelijk minder dan in onze buurgemeenten. Zou een fusie dat cijfer optrekken? Hetzelfde onderzoek toont aan dat de gemeente snel veroudert.

Hoe tevreden zijn de inwoners over de netheid van straten en voetpaden? Wat vinden ze over de verkeersveiligheid? Hoe tevreden zijn ze over de voorzieningen? Hoe verplaatsen ze zich? Hoeveel ondernemingen zijn er bijgekomen het afgelopen jaar? Welke financiële middelen zetten de lokale besturen in voor hun werking? De onlangs gepubliceerde GEMEENTEMONITOR, een publicatie van de Vlaamse overheid, geeft ons hierop een antwoord.

In 2004 werd de stadsmonitor opgestart om de toestand van de dertien Vlaamse centrumsteden in kaart te brengen.Vlaams minister Homans (N-VA) breidde dit instrument uit naar alle steden en gemeenten van Vlaanderen. Het bevat meer dan 200 indicatoren, waaronder meer dan 80 die afkomstig zijn uit een grootschalige enquête. We starten vandaag met wat info over twee gegevens: met hoeveel zijn we hier en welke richting gaat dat uit? (de harde cijfers). En hoe tevreden zijn we over onze gemeente, en hoe fier zijn we op Knesselare? (een subjectiever gegeven)

En wat blijkt: 65 procent van de inwoners van onze gemeente is tevreden, 60 procent zegt fier te zijn op Knesselare. Dat zegt weinig zonder vergelijking, dus hier gaan we:

 • Het Vlaamse gemiddelde: 76 procent tevreden over en 69 fier op eigen gemeente/stad
 • Zomergem: 86 procent tevreden, 85 procent fier. .
 • Aalter: 85 procent tevreden, 79 procent fier
 • Beernem:76 procent tevreden, 69 procent fier
 • Maldegem: 74 procent tevreden, 67 procent fier:
 • Knesselare, 65 procent tevreden, 60 procent fier
 • Eeklo: 62 procent tevreden, 46 procent fier
 • Zelzate: 44 procent tevreden, 30 procent fier
 • Gent: 80 procent tevreden, 80 procent fier
 • Antwerpen:84 procent tevreden, 70 procent fier

Knesselare bengelt onderaan, zo blijk ook uit het kaartje hierboven. Knesselare is met Eeklo een “bleek” gebiedje in vergelijking met de omgeving. Als het een troost mag zijn: Zelzate (44 procent tevreden, 30 procent fier scoort nog veel slechter. Dichter bij ons zijn ook de Eeklonaars minder tevreden (62 procent) en veel minder fier (46 procent).

Knesselare doet er dus goed aan om te fuseren met de buren van Aalter“, schrijft Het Nieuwsblad. Een overhaaste conclusie, vermoeden we. Ze gaat alvast niét op voor de andere fuserende gemeenten die wel goed scoren. Evenmin voor de vele andere gemeenten met weinig inwoners. Bekijk hierboven het kaartje…

Met hoeveel zijn we hier?

Is het inschatten van tevredenheid en fierheid geen exacte wetenschap, de demografie is dat grotendeels wel. We zijn goed geïnformeerd over bevolkingscijfers, geboorten, leeftijden, overlijdens, verhuizingen (migratie binnenland, buitenland).

Cijfers hierover geven ons een zicht op de toestand van vandaag, en dus deels ook over wat we de komende jaren mogen verwachten.Verandert het aantal kinderen/jongeren opvallend, dan houdt een vooruitziend beleid daar maar beter rekening mee (noden voor onderwijs, woningnood, pensioenen, nodige jobs etc.).

Totale bevolking

Zoals overal neemt de bevolking (periode 2000-2017) toe. In 2005 waren we in Knesselare met 7.848, in 2017 waren we met 8.267, dat is een toename met 5,3 procent. Dat is minder dan de toename van de bevolking in Vlaanderen (+7,8 procent), die zich vooral in de steden manifesteert. Dat laatste is dan weer een gevolg van migratie.

De gemeentemonitor maakte een onderscheid tussen drie leeftijdsgroepen: de kinderen en jongeren tot 20 jaar, de groep actieven van 20 tot 65 jaar, en de groep 65-plussers. We bekijken hieronder de huidige toestand (a), de verandering tegenover 2005 (b) en de verwachtingen voor de komende jaren (c)

Huidige toestand: meer ouderen (a)

 • KINDEREN JONGEREN VAN 0 TOT 19 JAAR -. In Knesselare zijn die met 1783 (21,6 procent), in Vlaanderen 21,5 procent.
 • ACTIEVEN VAN 20 TOT 64 JAAR – Knesselare telt 4737 inwoners op “actieve leeftijd” (57,3 procent), in Vlaanderen 58,6 procent.
 • OUDEREN 65-PLUS: Knesselare telt 1747 65-plussers (21,1 procent), Vlaanderen 19,7 procent.

De evolutie sinds 2005: verschil wordt groter (b)

Een vergelijking met vorige jaren kan dit beeld nog verscherpen. Vergelijking met 2005

 • KINDEREN JONGEREN VAN 0 TOT 19 JAAR – Jongste twaalf jaar: Toename in Knesselare met 8,3 procent, in Vlaanderen met 4,8 procent.
 • ACTIEVEN VAN 20 TOT 64 JAAR – Zeer lichte daling 0,8 procent, in Vlaanderen met 5,4 procent.
 • OUDEREN 65-PLUS – Forse toename van de ouderen in Knesselare met 22,3 procent, in Vlaanderen met 19,8 procent.

De verwachting voor de toekomst (2017-2035)(c)

Experten verwachten dat de Knesselaarse bevolking de komende jaren (2017-2035) maar licht zal toenemen: van 8.267 in 2017 naar 8.472 in 2035. Dat is een toename met 2,5 procent.

Voor heel Vlaanderen verwacht men (vooral door oude en nieuwe migratie) een stijging met 7,6 procent. Eén kanttekening toch: met dit soort prognoses liep het al vaker fout. De instroom van migranten werd bij vorig onderzoek telkens fel onderschat.

Voorzichtige conclusie

De “afhankelijke” bevolking van Knesselare (0-19 jaar en de 65-plussers) neemt overal toe, maar in Knesselare opvallend meer nog dan gemiddeld in Vlaanderen. De groep “actieven” neemt nauwelijks toe, terwijl die in Vlaanderen toch behoorlijk stijgt. Iedereen kent de consequenties ivm inkomsten (belastingen) en uitgaven (kinderbijslag, onderwijs, pensioenen, medische zorg…), Een uitdaging voor de federale en Vlaamse regering, maar ook voor de gemeentelijke financiën.

Met de kinderwagens naar de kerk… De tijd van de middelgrote en grote gezinnen is voorbij. Ook pastoors hadden daar hun verhaal over (zie preekstoel)

WILT U KNESSELAARS NIEUWS OP DE VOET VOLGEN?

DEZE BLOG VOLGEN IS MAKKELIJK. NOTEER UW EMAILADRES IN HET PASSENDE VAKJE RECHTS NAAST OF ONDER DIT ARTIKEL EN DRUK ENTER. ZO BENT U ALTIJD METEEN MEE