Hoe zou’t met Dirk zijn? Ex-inwoners over hun geboortedorp

De volgende in de rij van ex-inwoners van en over onze gemeente: Dirk Speeckaert. Er zit ‘hout’ in die naam, al generaties lang. Dirk trok na een felle jeugd naar Gent en Lovendegem, maar keert geregeld ‘weerom’. Hoe zou ’t met Dirk zijn?

Voor het ouderlijk huis: de buren Jeroom Verniest en zijn vrouw Suzanne Verniest, postmeester Gerard Van Sieleghem en vader Joris en moeder Germaine Wille

Dirk Speeckaert (°1957) groeide op in de Kloosterstraat. Zijn grootvader Emiel, zijn vader Joris en zijn broer Gerard hebben er voor gezorgd dat de familienaam hier al geruime tijd geassocieerd wordt met “hout”.  Het werk van Joris (meubelen) en Gerard (vooral schrijnwerk) werd  later voortgezet door twee zonen, Romaan en Frans (voormalig schepen).

Dirk volgde de kleuterklassen in de school in de Kloosterstraat bij de juffen Lea Andries, Maria De Muer en zuster Nivarda (een merkwaardige naam toch). Zijn lager onderwijs (1963-1969) volgde hij zoals veel generatiegenoten die in deze reeks aan bod komen bij Roger De Neve, Edgard en Gerard Van de Casteele (2de en 5de leerjaar), André van Hooreweghe, Jozef Arnaut en Alfons Ryserhove.

“Laatstgenoemde gaf hier toen zijn laatste jaar les om daarna inspecteur te worden. Dat dit allemaal erg lang geleden is, bewijst het feit dat we toen nog een beurtrol hadden om kolen te gaan halen voor de (roodgloeiende) kachel die centraal in de klas stond”, aldus Dirk.

Na het lager onderwijs trok hij voor zes jaar naar het VTI Brugge (de Boeverie) en daarna nog twee jaar naar Gent.  In maart 1978 ging hij werken bij Vynckier in Gent in de kunststofafdeling spuitgieten (het vervaardigen van plastic onderdelen voor elektrisch materiaal). Die job bleef hij uitoefenen tot in 2015 (Vynckier werd eerst overgenomen door GE en dit jaar door ABB). Omdat hij ook 20 jaar nachtwerk deed; kon hij een paar geleden met pensioen gaan.

 

 

Hij trouwde met Carine De Muynck (ook van Knesselare) en einde 1981 verliet hij Knesselare om 13 jaar in Gent te gaan wonen, om vervolgens te bouwen in Lovendegem. Hij heeft twee dochters.

Je hebt nu wat meer tijd. Waarvoor gebruik je die graag?

Voor alles wat het leven aangenaam maakt en dat verandert geregeld. Echte hobby’s zitten daar niet meteen tussen. Ik neem tijd voor heel veel diverse dingen.Ik fiets geregeld, probeer de assistent te zijn van mijn vrouw in de keuken, en luister graag naar (pop)muziek en ik neem wel eens deel aan een muziekquiz.

Waar denk je spontaan aan als je ‘Knesselare’ hoort? En wat is uw leukste herinnering aan deze gemeente?

Als ik ergens de naam hoor, dan denk ik meteen aan mijn jeugdjaren in Knesselare, vooral de jaren 1960 en 1970 dus. Dan denk ik aan de kermissen, de KSA, de kaarskesprocessie waar ik als kind toch wel gefascineerd door was. Als opgroeiende tiener trok ik wel vaker met andere jonge kerels naar de toen populaire locaties: de Moonlight (halfweg de Veldstraat), de Loving Stones (een opvallend geschilderd huisje in de Kerkstraat, waar het jonge volk vergaderde), het CVA-kot in de Kluizestraat, het café Ter Helle in de Kwadamstraat…

Onze standbeeldvraag: wie zou het verdienen om hier van ons dorp bijzondere aandacht te blijven genieten?

Alfons Ryserhove, meesterlijk verteller bij een voordracht over de Moorden van Beernem

Meester (inspecteur) Alfons Ryserhove. Sinds het zesde studiejaar ben ik na het luisteren naar de Moorden van Beernem geen grotere verteller meer tegengekomen.

Kennen de mensen waarmee je leeft of die je ontmoet Knesselare wel?

Knesselare is niet zo bekend. De Poezenhoek en Eentveld spreken bij sommigen nog het meest tot de verbeelding.

Zou iets er jou kunnen toe  aanzetten opnieuw in Knesselare te komen wonen?

Ik ben er in feite nooit weg geweest, want ik kom nog bijna wekelijks in Knesselare (familie).

Heeft Lovendegem iets te bieden dat je hier niet (meer) vindt?

De ligging van Lovendegem, zo dichtbij Gent en Eeklo, vind ik toch wel een voordeel.

Wat vind je de mooiste plek in Knesselare?

De Hellemeersen. Knesselaars natuurschoon van de bovenste plank

Noteer maar, en met overtuiging: voor mij zijn dat de Hellemeersen.

Zijn er gelegenheden/gebeurtenissen waarbij je koste wat het kost in Knesselare aanwezig wenst te zijn?

Zeker voor een reünie van leeftijdsgenoten zou ik er meteen zijn, mocht die er ooit nog eens komen. Een bijeenkomst van de zestigjarigen was er vorig jaar helaas niet. Ook toen mijn leeftijdsgroep de 50 passeerde (2007) is het er niet van gekomen. Jammer.

Wat zijn voor u de mooiste Knesselaarse dialectwoorden?

Het “Knesselaars” is altijd mijn moedertaal gebleven. Mijn vrouw en ik spreken thuis dialect. Af en toe is een beetje uitleg aan de kinderen wel nodig, want die spreken Algemeen Nederlands. De mooiste dialectwoorden die ik me snel herinner: de patronoage (feestzaal), defelen (prutsen), steeg (moeizaam), tefrente (verschillende), het tsjoebekot (het ‘soepkot’ of de gevangenis van Knesselare), nen breefel (een deugniet, smeerlapke), noes (schuin), ’t vlieg nadde (‘t begint te regenen) enz…

Einde volgend jaar zal de fusie van Knesselare met Aalter een feit zijn, wat denk je daarvan?

In 2019 zullen wij zelf in “Lievegem” wonen (de fusie van de drie Lievegemeenten Zomergem, Lovendegem, Waarschoot). Bij de fusie hier moet ook onze straat veranderen van naam, want er is al een Azaleastraat in Zomergem en eentje in Waarschoot. Wat bij jullie ook zal gebeuren. Dat het ene dorp een ander opslorpt, dat zou ik betreuren. Afwachten dus.

Albert E. en Dirk, voor even dan toch dikke vrienden

WILT U KNESSELAARS NIEUWS OP DE VOET VOLGEN?

MAKKELIJK. NOTEER UW EMAILADRES IN HET PASSENDE VAKJE RECHTS NAAST OF ONDER DIT ARTIKEL EN DRUK ENTER. ZO BENT U ALTIJD METEEN MEE