Kloosterstraatfeesten: schot in de zonnige roos

Vrijdag 22 september was de start voor een geslaagde feestdriedaagse naar aanleiding van het einde van lange werkzaamheden in de Kloosterstraat (riolering, wegdek, fietspaden, parkeerplaats …). Een korte terugblik op een geslaagd evenement.

De burgemeester dankte het dynamische Kloosterstraatfeestcomité voor de vele inspanningen die zo’n driedaagse viering toch met zich meebrengt. Hij legde er vooral de nadruk op dat dit soort initiatieven de sociale samenhang binnen de straat en wijk bevordert. “Dit zorgt mee voor meer tolerantie, verdraagzaamheid en hulpvaardigheid en helpt de verzuring van onze samenleving te voorkomen”, besloot De Blaere.

Nadat er ook enige aandacht was voor de opening van de zwaluwentil en de oplaadpaal voor elektrische wagens op het nieuwe parkeerterreintje gaven een paar schepenen in de feestzaal nog wat meer toelichting. Schepen van Openbare Werken  Sabine Van Wonterghem wees erop dat de parking op die plaats opportuun is voor ouders van schoolkinderen en bezoekers van jeugdhuis en feestzaal.

De wegen- en rioleringswerken, gestart op 16 augustus 2016, hebben 1.740.000 euro gekost, waarvan 600.000 euro gemeentelijk aandeel. Van Wonterghem dankte allen die bij de werken betrokken waren, maar vooral ook de bewoners die toch zo’n jaar lang te kampen kregen met de daarbij horende ongemakken (garagebereik, modderige toestanden, klantenverlies voor winkeliers, lawaai, …). Overigens was er ook overlast langs de omleidingswegen. Anderzijds waren er ook positieve zaken: zo’n ingrijpend gebeuren brengt mensen bijeen, zoals op dit feestweekend. Schepen Van Wonterghem kondigde ook aan dat dit najaar wellicht nog wordt gestart met minder ingrijpende werken (herasfalteringen en herplaveien van het Drieselken)

Schepen van Mobiliteit Fons De Neve stond stil bij de veiligheid. Veranderingen ten goede zijn onder meer de zone 30, de leunhekkens aan beide scholen, de opvallende kleurvakken, de verkeersplateaus en de brede en verbeterde fiets- en voetpaden. De gemeente kocht twee mobiele snelheidspalen die ook in de Kloosterstraat zullen worden ingezet. De politie zal de weggebruikers opvolgen en sanctioneren indien nodig. Er was ook aandacht voor duurzaamheid en leefbaarheid (ledverlichting, parkeerterrein voor 33 wagens, elektrisch rijden, etc.). De Neve gaf ook mee dat er een evaluatiemoment komt met de bewoners, de scholen, jeugd en ouders.Vrijdag werd uitgevierd met een afterwork-party.

Zaterdag was de ‘boelmarkt’ een sfeervol evenement. Goed weer en dorpse gezelligheid die er best mag zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook het muziekgebeuren in de feestzaal was een schot in de roos, met veel variatie en veel Kloosterstraatvolk op het podium (Koeferbak Funk, Plareen Man en DJ Gianni Focquaert).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag trok dan een processie door de straten die de beelden van Maria en Bernadette terugbracht naar de plaats waar ze al sinds circa 1880 stonden. Bebloemde straten, een opvallend grote groep lokale muzikanten met ‘processiemarsmuziek’ uit de verre jaren van vorige eeuw. Even moesten de beelden gelijkvloers overleven, maar met de nodige tilkracht kwamen ze dan toch waar ze horen, ietwat hogerop en onder dak. Nu nog wat groen errond en het wordt een stemmig erfgoedhoekje?

De namiddag eindigde met muziek van “De Zutterkes” op een zonovergoten speelplaats. Wielerbelofte Bjorg Lambrecht was na zijn goede prestatie op het WK even onder de mensen. In de feestzaal werd de snelle Sagan ondertussen wereldkampioen bij de profs. De uitslag van de fotozoektocht en de kindertekenwedstrijd werden bekendgemaakt. Een kinderhand haalde volgende winnaars uit het opvallend groot pak deelnemers (181): Simon Bulcke (Geuzestraat), Aaron Verniest (Molenstraat), Caroline Mortier (Waterstraat), Christiana Derijcke (Nieuwstraat) en Luc Andries (Grote Kapellestraat)

Als we de juiste organisatoren hebben gesproken komt er een vervolg. Even gokken: over twee jaar en – om evidente redenen – een feestdag in plaats van een driedaagse? Wordt wellicht dus vervolgd. We hoorden van insiders dat ook Cogetamafest volgend jaar met een “nieuw” initiatief uitpakt. Geen details, maar het zou hoe dan ook flink ‘Knesselaars’ kleuren.

Hieronder een prentenbak met foto’s van Greta Van de Casteele en van Petra Claeys

Deze slideshow vereist JavaScript.