Wordt eindejaarsoptreden gitaarklas laatste KMTO-evenement?

 

De toekomst van de Knesselaarse muziekschool is onzeker. De leerlingen van de gitaarklas spelen op woensdag 29 mei hun eindejaarsoptreden. Wat daarna gebeurt ligt in de handen van Aalter.

Gitaarleraar Steven Librecht (centraal) met een deel van zijn gitaristen

Het Knesselaars muziekonderwijs ging hier dertig jaar geleden van start en zorgde in die periode voor de opleiding en bijscholing en vooral voor speelplezier voor meerdere generaties muziekliefhebbers.

Voor de duidelijkheid nog even toelichten dat de organiserende vereniging KMTO (Knesselaars Muziek- en Toneelonderwijs) één van de twee poten is van de muziekopleiding in Knesselare. De afdeling van de Aalterse muziekacademie organiseert hier lessen voor kinderen (muziek, woord, dans). Het KMTO richt zich tot jongeren vanaf 14 jaar en volwassenen met lessen gitaar en basgitaar, zang, drums, saxofoon, koper, piano, e.a. In de voorbije dertig jaar waren de cursussen gitaar en zang de populairste.

Het KMTO was vooral een laagdrempelig initiatief dat aan de cursisten de mogelijkheid gaf om een initiatie in een of andere richting te volgen, om zich bij te scholen, of om zich verder te ontplooien.

Het initiatief wou een bijkomende ondersteuning zijn voor de lokale muziekvereniging, voor de koorzangers, voor leerkrachten die een instrument wilden leren bespelen, voor telkens weer nieuwe generaties jongeren die belangstelling hadden voor de lichte muziek (pop, rock, etc.) en tenslotte ook voor de individuele muziekliefhebber.

Zowat alle muzikanten van de fanfare, maar ook tal van leden van de vele Knesselaarse bands konden er terecht voor extra opleiding. Er zullen in deze muziekminnende gemeente weinig bands zijn zonder muzikanten die niet via KMTO zijn gepasseerd. De combinatie van officieel muziekonderwijs voor kinderen en een eigen lokaal initiatief voor jongeren en volwassenen was vrij uitzonderlijk. Dat zorgde ervoor dat in de topjaren tot ongeveer driehonderd leerlingen in de school terecht konden.

Eerste optreden georganiseerd door KMTO in het Sint-Anna Instituut (1988)

Het KMTO werd gefinancierd met de inschrijfgelden van de cursisten en de steun van het Knesselaarse gemeentebestuur. Die financiering (barema’s, tarieven, opties betaling) werd evenwel al vele jaren geleden geplafonneerd, waardoor het vinden van lesgevers de jongste jaren problematisch werd. Sommige cursussen moesten worden geschrapt.

Dat maakt de toekomst van dit Knesselaars initiatief onzeker. Momenteel wordt met Aalter onderhandeld over de verdere opties voor het KMTO. Er is nog hoop.

Op woensdag 29 mei spelen een 15-tal cursisten gitaar hun klasconcert, aangevuld met een paar leerlingen uit de zangklas en de drumklas.

Locatie: KMTO Hoogte 3 Knesselare. Start: 20 uur. Belangstellenden zijn welkom. Gratis toegang.

Deze slideshow vereist JavaScript.