Bermmeesters kregen pluim die ze verdien(d)en

 

Het beste van twee werelden, dat leek de leuze van de trekpaarden van de fusie Knesselare-Aalter. De veertig Knesselaarse bermmeesters kregen van de Aalterse burgemeester Patrick Hoste te horen dat Aalter hun werk waardeert. Dat mag ook voor hem niet stoppen bij de fusie.

Fons De Neve zette als schepen zijn schouders onder een sympathiek Knesselaars project

Schepen Fons De Neve, stuwende kracht achter het initiatief, dankte op de jaarlijkse bijeenkomst zo’n veertig Knesselaarse bermmeesters voor hun werk. Het zijn allen vrijwilligers die elk een deel van de wegen en straten proper houden, door periodiek hun traject af te stappen. Ze doen dat op niet minder dan 197 kilometer Knesselaarse straten en wegen.

De vrijwilligers zijn verzekerd, krijgen karretjes, handschoenen en speciale zakken ter beschikking. Als waardering kunnen ze rekenen op een beetje aandacht in het infoblad Netwerk en op een drankje bij bijzondere gelegenheden, maar vooral op de sympathie van de bevolking.

Ze stappen hun traject af “als ’t past”, sommigen wekelijks, anderen maandelijks (hangt af van het parcours).

Pioniers van het bermmeestersproject waren vijf jaar geleden onder meer Ronny De Smet en de overleden Gerard Van den Abeele. De groep is zeer heterogeen samengesteld, met mensen van Ursel en Knesselare, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen. De jongste deelnemer is Sus De Blaere.

Goedkoper

De oogst is gevarieerd: van blikjes en sigarettenpakjes tot allerhande flesjes en plastic. Bermmeesters zijn geen champetters die kunnen verbaliseren, maar ze geven de burgers wel het aangename gevoel dat er “gewerkt” wordt aan een probleem. En dat het helpt. “Knesselare is door dit sensibiliserend werk merkelijk properder dan vroeger”, stelde schepen Fons De Neve.

“Knesselare heeft ook ondervonden dat de gemeente er veel properder bij ligt dan voordien”, aldus nog De Neve. “En we hebben ook een voorbeeldfunctie, want mensen zien ook dat het kan en dat ze zelf hun deel van het verhaal kunnen invullen”…

Fons wees er ook op dat dit succesvol werken met vrijwilligers financieel een goede zaak is voor de gemeenschap. Het werk dat de bermmeesters doen, is werk voor een of twee man personeel, mochten de vrijwilligers er niet zijn…

Een veertig bermmeesters-vrijwilligers. Knesselaars succesverhaal

Eigenheid

De Aalterse burgemeester Patrick Hoste weet dat wel, want Aalter pakt de problematiek via Aalter Proper aan met professionelen. loofde het Knesselaarse initiatief.  “Aalter kan hier zeker van leren en wees gerust, we zullen de eigenheid van Knesselare respecteren en we hopen dat de bermmeesterswerking in Knesselare kan blijven bestaan… en die mogelijks te kunnen uitbreiden in Aalter.”

“Via Aalter Proper– mét de inschakeling en medewerking van de Knesselaarse bermmeesters – zullen zowel Aalter als Knesselare
werk blijven maken van doelgerichte acties ter bestrijding van zwerfvuil”, schreven de burgemeesters al in Netwerk van januari 2018.

Sus De Blaere, de jongste bermmeester van een enthousiaste ploeg

Hoste had dan ook een “cadeautje” mee. Als dank voor hun mooi werk mogen de bermmeesters van Knesselare rekenen op een bezoekje aan de verwerkingsinstallatie in Rumbeke (Vanheede Environment Group), waar ze kunnen kennismaken met de harde job van de mensen die er werken, en met de technieken die er dat werk toch renderend maken.

Vuilniszakken

Hoste gaf ook toelichting bij de invoering van de paarse vuilniszakken. Het was Jean-Marie Staelens van IVM die dat laatste initiatief toelichtte. IVM zette als intercommunale al in 1994 de eerste stappen in de wereld van het geïntegreerd afvalbeleid. Drie jaar geleden startte het proefproject met de paarse zakken. Het was uitkijken of het rendabel zou zijn, of de industrie er klaar voor was, enzomeer.  Het proefproject in Aalter toont aan dat het systeem “werkt”, “want we hebben 10 kg minder restafval per inwoner…”.

Wat in Aalter al in gebruik is, waait nu dus over naar Knesselare. Benieuwd of Knesselare het restafval nog verder zal beperken. Onze gemeente zat met 143 kg restafval per inwoner per jaar al een heel eind onder Aalter en onder het gemiddelde van de regio Meetjesland/Deinze (157 kg, bron Het Laatste Nieuws, 9/8/2018.

Staelens legde het nog eens uit: “Goed voor de bevolking die nu ook folies, (gespoelde) boter- en yoghurtpotjes, bloempotjes, diepvrieszakken, supermarktschaaltjes, etc. kan meegeven in deze paarse zak. Dat betekent minder restafval, en dus een besparing in witte zakken. Hij waarschuwde wel dat in de paarse zakken geen plaats is voor plastic speelgoed, chipsverpakking, piepschuim, etc…

In de vragenronde merkten sommige bermmeesters wel op dat de informatie over de overschakeling van blauwe naar paarse zakken te weinig en te laat was gecommuniceerd. Wie nog blauwe zakken heeft, kan niet veel meer doen dan die weggeven aan mensen in gemeenten waar die wél nog mogen worden gebruikt.

Recyclagepark

Nog “geruststellend” nieuws voor Knesselare was de bevestiging dat het recyclagepark van Knesselare zou openblijven, op woensdagnamiddag en op zaterdag. Op het gemeentehuis kun je terecht voor persoonlijke knipkaarten. Met de meeste zaken kunnen de mensen van Knesselare nog in eigen dorp terecht. Het restafval moet naar Aalter.  Dat kan gratis, maar het moet wel proper (lees vooral “gescheiden”) aangeleverd worden.  “Gratis is niet gratuit”, besloot Hoste.

Meer details in het laatste nummer van Netwerk en in de jongste fusiekrant “Aalter viert de nieuwe start”.