Met onze archeoloog terug in de tijd

Veel proffen wonen er niet in Knesselare. Wim De Clercq is er een. Op dinsdag 9 oktober is de Knesselaarse professor archeologie te gast bij de Strijdbroeders/Rederijkers in De Swaene. Hij neemt er zijn publiek mee in de tijd…

Wim in het Drongengoed bij de waterput

De lezing van Wim De Clercq brengt ons naar “Monniken, Heren, Handelaars en Boeren” in (laat-)middeleeuws Vlaanderen. Het wordt meteen een wandeling door archeologie, geschiedenis, kunstgeschiedenis en bodemkunde.

Tijdens de middeleeuwen behoorde Vlaanderen tot de meest verstedelijkte gebieden in Europa. In de lezing wordt door middel van een combinatie van archeologische, historische, kunsthistorische en geografische thema’s belicht hoe deze evolutie zich voltrok op het platteland.

Hierbij zal er aandacht zijn voor de transformatie van natuur- tot cultuurlandschap (casus Drongengoed), voor de ontwikkeling van de handel (casus Zwin), en voor het ontstaan van een invloedrijke Vlaamse elite (casus Pieter Bladelin).

Wim De Clerck is professor in de Archeologie (van Romeinse tijd t.e.m. de Vroeg-Moderne tijd) en bouwde in Gent een onderzoeksgroep rond dit thema uit, waar ondertussen 12 onderzoekers actief zijn.

Na veel eerder onderzoek (noodarcheologie, Turkije) ligt de focus van zijn werk vandaag heel breed: van de Vlaamse kolonisatie in Wales, tot de Belgische migratie in VS, maar dichterbij ook van ovens, waterputten en oude hoeve in het Drongengoed, Knesselare en omgeving, tot onderzoek met betrekking tot Brugge, het Zwin, Vlaanderen..

Dinsdag 9 oktober 20 uur in De Swaene. Ook niet-leden welkom.