Groen legt veel hooi op de vork. Te veel?

 

Het Kartel heeft (voorlopig?) veel gezichten, maar eigenlijk (nog altijd) geen programma. Groen pakt dan weer uit met een programma van veertig pagina’s. Veel gewerkt, verdienstelijk, maar weinig aan het geld gedacht?

Je mag voor- of tegenstander zijn van de partij, maar als het om programma’s gaat, heeft eigenlijk alleen Groen duidelijk zin of tijd gehad daar (veel) werk van te maken. Open Vld plus doet zijn best om standpunten aan te brengen via de sociale media, maar is nog maar een paar maanden actief. Dat geldt nog meer voor de socialisten en voor Vlaams Belang. Van CD&V/N-VA kregen we tot dusver veel goede voornemens, maar weinig concrete informatie.

Groen trok naar eigen zeggen “van deur tot deur”, en hield rekening met “vele gesprekken” met inwoners, verenigingen en belangengroepen. Er staan concrete Knesselaarse punten in, maar ook veel algemene standpunten van de partij, die Groen overal gebruikt. U vindt het programma via deze link: https://www.groenaalter.be/programma

Veertig bladzijden samenvatten, het is niet evident. We focussen op meest concrete punten, en waar mogelijk op Knesselare. Eigen commentaar in het blauw.

Fusie

Ook Groen is voorstander van de fusie, maar “niet tevreden” over hoe die tot nu toe is aangepakt, want er was te weinig inspraak, en er is te weinig transparantie. De groene fusieliefde lijkt toch wat in tegenspraak met het volgende:

Groen wil de gemeentelijke loketten en dienstverlening in Knesselare behouden, waar mogelijk nog met ruimere openingsuren en minstens één keer per week ’s avonds open. Een centralisatie van de dienstverlening gericht op Aalter kan voor Groen niet. Hetzelfde geldt voor lokale handel en werkgelegenheid, kinderopvang en speelpleinwerking, kunstonderwijs en bibliotheken, accommodatie voor sport en recreatie

Opvallend toch: Groen wil ook dorpsraden en elk dorp moet zijn eigenheid kunnen behouden. “Geen Aalterse eenheidsworst, maar aandacht voor de specifieke noden en voor de gewoontes, tradities, verenigingen het erfgoed, de natuur en natuurlijk de mensen van elk dorp. (alleen zo blijft bestuur dicht bij de mensen)

Groen en sociaal

Groen heeft de Sint wel een heel lange brief geschreven. De partij wil (hier gaan we) meer groene ruimte, minder gebetonneerde dorpskernen, meer groene speel- en ontspanningsruimte, betere weginfrastructuur. Maar ze wil ook meer aandacht voor mobiliteit, voor toerisme, cultuur, duurzaamheid, burgerparticipatie. Ze wil behoud en uitbreiding van het spreekrecht (in Knesselare is daar nauwelijks volk komen voor opdagen) over goed werkende adviesorganen. (tot hier vrij “algemeen”, en zijn er partijen die dat niet willen?)

Iets concreter is de vraag naar fietspaden langs beide kanten van het kanaal Gent-Brugge (groenlint). De partij wil meer zitbanken en fietsstallingen en “open” pastorietuinen. Er moeten acties komen voor het beperken van geur- en geluidshinder (mestverwerking, geluidsmuren langs N44).

Groen wil nieuwe natuurgebieden aankopen met jaarlijks één euro/inwoner voor aankoopsubsidies of 6000 euro voor Knesselare. Van het Drongengoed moet “iedereen kunnen meegenieten”, maar tegelijk moet het een stilte- en donkertegebied zijn (moeilijke oefening). Verlichting vóór zonsopgang en ook ná zonsondergang moet vermeden worden (vogelstress?). De sportvliegerij moet er natuurlijk ook uit… (hoe? En ook als men, zoals in Ursel volgens Ursel InZicht niet echt wakker van ligt?) Heideherstel wordt toegejuicht (maar worden dezer dagen en de komende paar jaar in het Drongengoed geen oude bossen gekapt?).

Groen wil duidelijk veel uitgeven… Hier gaan we: aan boeren, aan kappen en planten, aan gevelgroen, groendaken en ecologische tuintjes, parkjes, bosuitbreiding, straatbomen, boscompensaties, bermherstel, wandelroutes, toerisme, fiets- en wandelkaarten. Aan steun voor isolatie en energiezuinige huishoudtoestellen, aan oplaadpunten voor elektrische auto’s, energiescans, zonnepanelen, een lichtplan, waterbuffers, verwijderen van verharding… (ezeltje strek je?)

Sociaal

We zijn er nog niet… Groen wil meer sociale woningen (Knesselare heeft er 4,3 procent, Vlaanderen 5,6 procent, Aalter 2,8 procent), maar ook meer premies voor betaalbare woningen en renovatie van verouderde woningen, meergezinswoningen, zorgwoningen, kangoeroewoningen, toegankelijker appartementsgebouwen, eenpersoonswoningen, minder leegstand (“tien jaar zoals in Knesselare, kan echt niet meer”)… Desnoods moet dat maar met strengere bouw- en verkoopverplichtingen bij nieuwe verkavelingen. (hier en daar mooie ambities, maar wie zal dat betalen? Econoom Ivan Van de Cloot raamt de kost van één sociale huurwoning voor de belastingbetaler op minimaal 108.000 euro, en de verhuur van een nieuwe tot een exploitatiedeficit van 5000 euro per jaar…)

Ruimtelijke ordening

Het huidige bestuur focuste voor Groen te veel op de betonmolens. Op snelbouw van woningen en vooral van appartementen. Bouwheren en projectontwikkelaars mogen geen vrij spel meer krijgen. Voor ruimtelijke ordening moet er meer inspraak komen.

Opvang

De rest van het programma gaat op dat elan door: de gemeente moet meer doen voor “duurzame” kinderopvang en “duurzame” tewerkstelling, voor fietspaden op bedrijventerreinen, voor jobmarkten, en voor lokale kleinhandelaars tegen de grote ketens in, voor betere bewegwijzering, voor beginnende ondernemingen, voor adviseurs op het gemeentehuis (voor wie en wat?), begeleiding van (nacht)winkeliers, aankoop van geschenkenpakketten bij eigen producenten

(even ademen … )

De partij wil steun voor repaircafés, rommelmarkten, geefpleinen, weggeefwinkels, steun voor “deelinitiatieven” (spullen lenen van elkaar), voor uitlenen van gereedschap (drilboor, hakselaar, stellingen…), gratis verwerken van ‘onvermijdbaar afval, voor buurtcomposteren

Cultuur

Groen wil dat Knesselare prioriteit krijgt bij de nieuwbouw of renovatie van de gemeentelijke feestzaal. Maar ook gratis gebruik van de gemeentelijke accommodatie “voor activiteiten die open staan voor iedereen, maar buiten de werking van de verenigingen vallen” (gratis bestaat niet?)

Groen wil de klasbezoeken aan de bibliotheek, wil het Knesselaars muziek- en toneelonderwijs (KMTO)  behouden, minder procedures en ingewikkelde regeltjes voor uitleendiensten, meer steun aan verenigingen (logistiek en financieel), meer betaalbaar cultuuraanbod, één vrijetijdspas, meer kunst in het straatbeeld, hulp bij het gebruik van herbruikbare bekers, afvalsorteereilanden.

Groen wil geld voor boeken, muziek, film, games en dienstverlening in de bib. Middelen ook voor erfgoed (Pietendriesmolen bvb.). Groen wil een dialoog met de parochie over de toekomst van onderbenutte kerkgebouwen.

Jeugd en senioren

En dan is er nog oud en jong: de jeugd moet extra speelruimte krijgen, beter uitgeruste jeugdlokalen, uitleenmateriaal. En terwijl de portefeuille open gaan: subsidies ook voor cafés of verenigingen die beginnende muziekgroepen kansen geven, voor fuiven en concerten.

De senioren moeten in eigen buurt kunnen blijven wonen (heeft “groter” in alle omstandigheden een schaalvoordeel? Of zijn kleinschaliger initiatieven werkbaar? En betaalbaar?).

Veiligheid

Groen wil ook investeren in verkeersveiligheid (tragewegennetwerk, kindvriendelijke routes of kindlinten, vrijliggende fietspaden, meer zone 30, geen fietssuggestiestroken, maar volwaardige fietspaden), “steun” aan ouders of vrijwilligers die kinderen naar school begeleiden.

Parkeren, fietsen, doorgaand verkeer

In Knesselare is een totale herinrichting van het centrum noodzakelijk, meer parkeergelegenheid aan de rand (Withofsite bvb). Groen wil kortparkeren in de winkelstraten en langparkeren daarbuiten (is zeker in Knesselare niet slecht, al zou het alternatief – waar dan wel parkeren – iets duidelijker mogen)

Groen wil ook een veiliger fietsverbinding tussen Ursel en Knesselare langs het Drongengoed (N461), een doorsteek over het vliegveld voor fietsers en wandelaars betere busverbindingen, geen doorgaand zwaar verkeer uit onze dorpsstraten, meer snelheidsremmende maatregelen, autovrije schoolomgevingen, parkeerruimte voor vrachtwagens. Bij de verdere ontwikkeling van de N44 op zo veel mogelijk plaatsen de N44 verzinken en overkappen (zo veilige, gelijkgrondse ver-bindingen voor het lokale verkeer.

Het volk

Groen wil dorpsraden, maar spreekt ook over “open volksvergaderingen” (het eerste lijkt ons zinvol, het tweede iets voor kabouter Kwebbel). Dat zou allemaal moeten geregeld worden “door de gemeentelijke administratie” en met “mensen uit alle lagen van de bevolking”… (de kortste weg naar bureaucratie, alweer?)

Sociaal

Groen wil ten slotte “een sociaal huis voor OCMW en andere diensten als PWA, drugspreventie, etc… Ook hier weer passeert de Goedheilige Man: meer geld voor steun bovenop leefloon, schoolpremies voor beperkte inkomens, eigen sociale tewerkstelling, meer inspanningen voor asielzoekers, etc…

In het kielzog van Groen Nationaal zijn er best interessante voorstellen (bvb. overschotten van bedrijven, bakkers, en restaurants bezorgen aan  OCMW en welzijnsorganizaties; lokale producten op recepties, …), maar de partij moet opletten dat ze niet wordt gezien als een verzameling suiker- en zoutchampetters, en van paniekzaaiers (van verplichte veggiedagen op school, tot hysterie over vervuiling, stof, klimaat, etc…)

Besluit

Groen heeft de verdienste veel in kaart te hebben gebracht. Te veel wellicht. Belangrijkste probleem met het programma van Groen is dat de partij een massa geld wil uitgeven, maar niet uitlegt waar ze dat ze dat zal halen. Wie zal dat betalen? En wie zou of zal dat allemaal opvolgen, uitvoeren, beheren? Nog meer overheidstewerkstelling? En wie voorkomt dat allerlei overleg (met bewoners, handelaars, bedrijfsleven, landbouworganisaties, natuur-verenigingen … ) binnen de kortste keren ontaardt in dure bureaucratie (personeelsinflatie en praatbarakken met duizend en één mening, papierbergen…)?

Opvallendste en vanuit Knesselaars perspectief wellicht het interessantste voorstel, waar zelfs Pieter De Crem wellicht groen van wordt, is dat over de installatie van de dorpsraden, ook al moet hierover nog worden nagedacht.

Die zouden er kunnen komen per dorpskern die dat wil en dat aankan. En ze zouden kunnen worden samengesteld met vertegenwoordigers van de nu al bestaande raden (sport, cultuur, feest, welzijnsraad), en eventueel andere maatschappelijke spelers (scholen, parochie,…). Zou interessant kunnen zijn, op voorwaarde dat die raden hoofdzaken van bijzaken onderscheiden, de nodige autonomie en wat werkingsmiddelen krijgen van de gemeente. Ook verkozenen van het dorp hebben in die eigen omgeving een rol te spelen.

Het geheel zou kunnen leiden tot een zinvolle autonomie voor lokale zaken en adviesbevoegdheid naar het overkoepelende gemeentebestuur toe.

Of een nogal apathische tot (volgens sommigen) ronduit ongeïnteresseerde bevolking dat belangrijk vindt, zullen we zien op 14 oktober.

De Knesselaarse kandidaten van Groen: Peter Cornelis en Ann Depoorter (Ursel), Peter en Linde Van Wonterghem, Simon Truant, Jens Schelstraete, Roland Bonami, Harry Arnaut (Leentje Desmet ontbreekt)