Campagne kartel start. Info volgt (hopen we)

 

De campagne van de kartellijst CD&V/N-VA  startte op 9 september. Een paar dagen eerder kregen we opnieuw een mooie folder in de bus met namen. Misschien moeten die van ons toch eens een klapke doen met hun chef?

Op de foto staan Pieter en de laatste Knesselaarse burgemeester Erné bij de Vrijheidsboom en bij het monumentje van de Knesselaarse Uilenspiegel. Nog net leesbaar: “…alleen de waarheid loven”. De tekst is geschreven door de Jezuïet Emile Fleerackers (1877-1948), die in zijn boekje Zeven dorpen van te lande schrijft: ‘Wilt ge alleen de waarheid loven, Knesselare is de eer bevallen Tijl’s wieg te zijn geweest! Knesselare, Knesselare!’ Een opvallende keuze voor een foto…?

Pieter De Crem stelde op zondag 9 september zijn kandidaten voor in feestzaal ’t Biezemhof in Aalter. Een “culinaire” barbecue was dan de officiële aftrap van de campagne 2018. Moet kunnen… Het eerste nummer van de AK-gazet van de kartelpartij werd in alle huizen gepost. Ze omvat vooral een uitgebreide voorstelling van de kandidaten, hun politieke activiteiten in het verleden en hun belangstelling.

Bij de Knesselaarse kandidaten lezen we dat ze respect willen “voor de eigenheid van Knesselare en Ursel”. Als het goed is, zeggen we het ook. Da’s een mooi punt, maar wat wordt het concreet? Wat is afgesproken (en wat niet…)?

Als we de toelichting onder de foto’s van de kandidaten lezen valt er niets dan moois en goeds uit de hemel op aarde. Maar dat is bij andere partijen precies zo. Hier gaan we: aandacht voor scholen, voor kinderopvang, sport, cultuur, jeugd, welzijn, sociale warmte, landbouw en ondernemen, ruimtelijke ordening, verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening, goede dienstverlening, buitenschoolse opvang, burgerzaken, toerisme, rust, groene speelruimten, sociale samenhang, welzijn, gezin, openbare werken en mobiliteit. Weten we nu iets meer?

Weinig kandidaten steken hun nek uit voor een of ander actiepunt. We onthouden een pleidooi voor“het waarmaken van een mooie ontmoetingsplaats in Knesselare voor iedere generatie” (Marleen Van Wassenhove), of voor “een nieuwe polyvalente zaal in Knesselare of een ontmoetingsruimte in zowel Knesselare als Ursel” (Kristof De Blaere). En laatstgenoemde heeft het ook over het “beperken van het zwaar verkeer in de dorpskern”. Hoe en wat, da’s nog een ander verhaal. Maar bij deze punten kunnen we ons tenminste iets voorstellen.

Ingewijd

Die lieve mens die op het  idee kwam om bij sommige kandidaten telkens een aparte slogan te  verzinnen heeft het niet makkelijk gehad.  We beperken ons tot de meest mysterieuze: “Aalter uitgebreid, Knesselare ingewijd”…  Klinkt als een inzegening van een lap verse grond met de steun van de goden…

En voor het overige? Jawel, weer een luxefolder, met stijl gemaakt. Een lijst die alles verwacht van de lijsttrekker (elfmaal in beeld). Een lijst die andermaal erg karig is met informatie over het programma. Knesselare krijgt één bladzijde aandacht, maar worden we er wijzer van?…

Teloorgang

“Knesselare staat volop in bloei”, lezen we in de inleiding. Allez, goed om horen. Maar als de gemeente “bloeit”… waarvoor en waarom was de teloorgang van een zelfstandig Knesselare dan nodig?

De voorstellen die “op tafel” worden gelegd laten zich makkelijk samenvatten.

“Een goeie dienstverlening vanuit het eigen gemeentehuis”… Prima, maar wat blijft er wel op De Plaats, het OCMW, etc… en wat niet?

“Aandacht voor veilig verkeer en groen in Buntelare en Urselseweg…  Goed om horen, maar weinig verrassend. Wanneer, wat precies?

Een veilige doorstroom voor fietsers is een mooi “aandachtspunt”. We hadden iets over de Veldstraat verwacht. Maar het gaat over de fietsverbinding Sint-Joris naar Aalterbrug.

In een lastige alinea koppelen de (Knesselaarse) auteurs kinderopvang aan “infrastructuur voor verenigingen, een multifunctionele ruime en een moderne bibliotheek”.  Eindelijk, men praat hier al meer dan vijftig jaar over… Maar wie, wat, waar, wanneer, hoe?

Even vaag is de koppeling van RUP Moerakker aan “dienstverlenende infrastructuur”.  Dat vraagt meer dan een woordje uitleg. Net als het vage “beheersing van het doorgaand zwaar verkeer dankzij een eigentijdse weginrichting” of “de gewenste snelheden in de dorpskern en wijken handhaven door een totaalaanpak”…

Misschien moeten de Knesselare kandidaten op de kartellijst toch nog snel eens met hun nieuwe burgemeester gaan “klappen” om hun Knesselaarse achterban nog snel gerust te stellen. Met de simpele vraag: “Wat zal het zijn voor Knesselare”? Niet dat Pieter z’n best niet zal doen om ieder dorp te geven wat het toekomt. Maar wat mogen we verwachten? We mogen toch aannemen dat in de voorbereiding van de fusie een en ander concreet is vastgelegd? En dat we daar VOOR de verkiezingen iets meer over vernemen.

Allez, Pieter, Herlinde en co… Wat zijn de prioriteiten? We spitsen onze oren…