Socialisten willen mee op de kaart

Ook socialisten mikken op onafhankelijken. Knesselarenaar Ivan Verniest is kopman. De lijst is bijna voor de helft gevuld. Voorlopig zijn er drie Knesselaarse kandidaten. De partij maakte dit weekend haar programma bekend.

Kopman Ivan Verniest

De deze zomer aangekondigde lijst van de socialisten – die opkomt onder de naam sp.a en meer – dikt wat aan. Op de open lijst zijn ook onafhankelijken welkom (vandaar die ‘en meer’). Voorlopig zijn de namen van twaalf kandidaten bekend, maar nieuwkomers zijn nog welkom tot 15 september. Op een volle lijst staan 29 kandidaten. Ivan Verniest (Knesselare) trekt de lijst.

Het socialisme stond nooit sterk in het Meetjesland. Zoals eerder geschreven hebben de socialisten in Knesselare (en Aalter) maar zelden verkozenen gehaald. In Aalter slaagden noch de BSP in 1976, noch de SP in 1982 en 1988 erin een verkozene te behalen. De socialisten kwamen niet meer apart op in 1994 en de daarop volgende verkiezingen (bron: Peter Laroy, Land van de Woestijne, 2018).

In Knesselare is dat geleden van de vroege jaren 1980. In 1970 behaalden de socialisten in Knesselare twee zetels (Hubert Neirynck en Paul Cornelis). In 1976, na de fusie met Ursel, bleef Neirynck hier de enige verkozen BSP’er. In 1982 was er nog een goed gevulde lijst, maar behaalde de toenmalige SP maar 5,9 procent van de stemmen, en verloor de partij haar enige zetel. Lees meer hierover in het hier eerder gepubliceerde artikel Ook socialisten naar gemeenteraadsverkiezingen

Lijsttrekker van de ‘sp.a en meer’ is de econoom Ivan Verniest (72) uit Knesselare. Andere Knesselaarse kandidaten zijn de jurist Tommy Lambrecht (33), warenhuisbediende Shana Wattenberghe (25) en Nathalie Verkimpe. Urselse kandidaten zijn de archeologe Ine Depaepe en arbeider Koen De Muynck.

Programma

De partij pakt ook uit met een programma. Ook hier een vrij algemeen programma (meer sociaal beleid, aandacht voor de zwaksten), maar toch enkele uitgesproken lokale tinten. We vatten ze samen:

 • Meer lokale aandacht voor de zwakkere ouderen (Als er zich financiële problemen voordoen meer tussenkomst OCMW.Meer steun voor lokaal vrijwilligerswerk
 • Installeren van dorpsraden om de eigenheid van de deelgemeenten te behouden
 • Mobiel dienstencentrum om in tijden van vergrijzing de dienstverlening tot bij de mensen te brengen. Dat moet zorgen voor allerlei informatie, identiteitskaarten, een uitleendienst van bibliotheken, enzovoort.
 • Meer sociale woningen. Iedereen heeft het recht op een degelijke en betaalbaar dak boven het hoofd
 • Meer steun voor lokale economie (vooral ook in deelgemeenten, plaatselijke industriezones “bijvoorbeeld in Knesselare”) en startende zelfstandigen
 • Gratis kortparkeren bij zelfstandige winkels
 • Aandacht voor pop-upinitiatieven die ontspanningen en vakantie in eigen gemeente brengen
 • Beter openbaar vervoer, vooral met Brugge-Eeklo-Gent (ziekenhuisbereik)
 • Gedurfd jeugdbeleid (communicatie met raden en verenigingen, aandacht met jongeren)
 • Schuldenindustrie aanpakken (deurwaarders en incasso drijven de kosten op), onder meer met een grotere rol voor discretere OCMW
 • Enkele milieupunten : aangepaste woningbouw, zonnepanelen en andere energiebesparende investeringen, meer toegankelijk natuur- en bosgebied verder uitbouwen in Drongengoed en vallei Poekebeek

Bewerken