Waar mag hier nog worden gebouwd?

Waar mag in de toekomst nog gebouwd worden? In woongebied. Maar dat wordt schaars (zie kaart onderaan, rood schuin gearceerd). En waar dan nog? In woonuitbreidingsgebied (rood geruit), maar waar precies? Die vraag moet Knesselare samen met alle 308 Vlaamse steden en gemeenten de komende maand beantwoorden. Een beslissing nog te nemen door het autonome Knesselare? Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) wil tegen 7 juli weten wat gemeenten van plan zijn met het woonuitbreidingsgebied op hun territorium. Dat meldt De Morgen (‘Nog 13.000 hectare Vlaamse bouwgrond te verdelen’, maandag 12 juni).

Schauvliege kwam de voorbije weken in het nieuws met haar fameuze boskaart. Een poging om 3.000 hectare industrie-, recreatie- en bouwgrond om te vormen tot bosgebied. Goed geprobeerd, maar compleet mislukt, na hel verzet van eigenaars. Deze keer wil ze de 13.000 hectare woonreservegebied (woonuitbreidingsgebied) in Vlaanderen in kaart brengen. Om protest te vermijden, mogen de steden en gemeenten deze keer hun zegje doen. De komende maand moeten ze online aanduiden wat ze willen omzetten in bouwgrond en welke stukken definitief open ruimte mogen worden.

Maar… één klein (?) probleempje: het is niet de bedoeling dat er op al die gronden ook effectief huizen komen. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen beperkt de bouwgrondttoename tot 6 hectare per dag, in 2025 nog tot 3 hectare en tegen 2040, wanneer de betonstop ingaat, tot nul hectare.

Hier en daar worden ook nu al vragen gesteld over dat plan. Welke burgemeester zal aangeven dat er in bepaalde woonuitbreidingsgebieden nooit meer gebouwd mag worden? Dat is immers wel het gevolg van een keuze. En als de gemeentebesturen zelf niet kiezen, wordt hogerop wel beslist en beperkt…

Er stellen zich nog wel wat vragen: wie zijn de eigenaars die in de meeste gevallen graag op de lijst komen? Zijn met hen al eerder afspraken gemaakt? Welke criteria zal men hanteren om eventueel een rangorde te bepalen? Knesselare heeft nog drie woonuitbreidingsgebieden (aan de westkant van de Kerkstraat, achter het oude voetbalveld in de Sportstraat en tussen Maldegemseweg, Knokseweg en Urselseweg, zie geruit rood gebied op kaart Gewestplan hieronder).

Eén ervan (Sportstraat) wordt binnenkort deels aangesneden voor de bouw van sociale woningen, zo werd gezegd op de jongste gemeenteraad. Wat met de rest van het gebied, wat met de andere? Dat had of zou een mooi onderwerp kunnen zijn voor een boeiend politiek debat. Maar, als we De Morgen goed verstaan… is daar nu geen tijd meer voor?

De consultatie gebeurt digitaal. Gaat het om een vrijblijvend digitaal dansje van Joke Schauvliege? Belang van Limburg vroeg het even na. Blijkt dat gemeenten zich “in de mate van het mogelijke” moeten uitspreken over de woonreservegebeiden op hun grondgebied. “Wat moet best geschrapt of ontwikkeld worden?”. Tja, ruimtelijke ordening, het is een groezelig moeras in onze democratie…