Knesselaars verkeersdebat tussen hart en verstand

Op de jongste gemeenteraad werd even vinnig van gedachten gewisseld over de verkeersveiligheid in de gemeente. Vooral passerende vrachtwagens zorgen voor nervositeit. Wordt de situatie erger omdat meer chauffeurs de kilometerheffing vermijden? En wat valt eraan te doen? Het debat(je) begon nadat burgemeester Erné De Blaere (Groep 9910)  cijfers gaf over de provincialeverkeersveilige dag’ op 27 februari. Er werden maar liefst 51.000 voertuigen gecontroleerd. Hieruit bleek dat 6 procent van de chauffeurs (een beetje of veel) te snel reden. Een status-quo in vergelijking met een vorig onderzoek.

Volgens de burgemeester wil Knesselare blijven inzetten op “veel controles”. Waar mogelijk met inzet van de tweezijdige flitscamera, die “vaak staat opgesteld”, ook in de straten waarlangs nu omleidingen zijn voorzien.  Anderzijds is er in de politiezone maar één camera, en die moet dus met Aalter worden gedeeld.

(nota: hier stond per vergissing een foto van Het Nieuwsblad, die ons in het debat over dit thema was doorgestuurd. Deze foto is van Paul Verhoestraete)

Gewestweg

Aansluitend hierop herinnerde Peter Van Wonterghem (Groen) de raad aan een recent dodelijk ongeval met een kind in Brugge en vroeg of vrachtwagens konden worden geweerd uit de schoolomgeving, bij uitbreiding uit de dorpskern.

Schepen Fons De Neve vond dat niet evident. “Er is een verschil tussen tussen vrachtwagens ontmoedigen en wegen afsluiten…  Dat laatste is in Ursel (gemeentewegen) misschien haalbaar, maar in Knesselare liggen de scholen langs een gewestweg en daar hebben we veel minder vat op… We moeten wel  inspanningen doen om risicoverkeer te beperken. Zo proberen we ervoor te zorgen dat in de Kloosterstraat bij de heraanleg de zone tussen twee drempels (aan de slagerij en aan de school) een zone 30 wordt. De Neve wees ook op de kwestie van handhaving: “Uit cijfers van de politiezone blijkt dat het met overtredingen in de zone dertig redelijk meevalt. Er zijn altijd wel een paar cowboys, die de limiet overschrijden. Strenge controles en smiley-wagens (controlewagens die de snelheid van naderende chauffeurs registreren) hebben een positief effect. Maar het vrachtverkeer hier volledig weghouden uit het centrum, dat is een vrome wens. Ik sta erachter als doelstelling, maar durf mij niet engageren dat dit haalbaar is.”

Ook burgemeester Erné De Blaere bracht een argument aan tegen de opmerking van Groen: “Verkeersdeskundigen wijzen erop dat veruit de meeste ongevallen met kinderen onderweg van en naar school gebeuren, veel minder in de schoolomgeving. “Opletten dat we door het omleiden van vrachtwagens het risico op gevaarlijke situaties elders in de gemeente niet vergroten.”

Peter Van Wontergem drong erop aan dat Knesselare bij de betrokken diensten toch harder op tafel zou slaan om te ijveren voor vrachtwagenroutes. Fons De Neve (Groep 9910)  zei dat op het regionaal overlegplatform met andere gemeenten gesprekken waren, onder andere ook met Beernem (van waaruit veel vrachtwagens komen – red.). “Het is een gemeentegrens overschrijdend verhaal. Vrachtwagens alleen hier weghouden, zo werkt dat niet. We moeten een collegiale doelstelling nastreven – ze langs de grote assen sturen – en een oplossing vinden met de andere gemeenten”.

Kilometerheffing

Er werd ook opgemerkt dat de problemen erger worden omdat chauffeurs binnenwegen opzoeken om de kilometerheffing op de snelweg te vermijden. Groen herhaalde dat zwaar vervoer naar “grote wegen” zou moeten worden verbannen.

Fons De Neve pleitte ook voor enig realisme: “We gaan ook de hogere overheid contacteren om hier ter plaatse kennis te komen nemen van de toestand en de problemen. “Maar de gouverneur zal hier geen vrachtwagensluis leggen hoor, we gaan moeten roeien met de riemen die we hebben”, besloot de schepen.

De verkeersproblematiek wordt de komende maanden wellicht een van de belangrijkere thema’s in de kiescampagne. De kern van de discussie is of Knesselare een vuist kan maken tegen een probleem dat van over de gemeentegrenzen komt. Daarover heel binnenkort meer.