Vervloekt kasteel gevonden in Drongengoed?

Wim De Clercq“D’er is een kasteel geweest aan den bos in ’t Drongengoed. Geheel den boel is verzonken… allè ingezonken hé. En ze zeiden dat da vervloekt was.” Waar of niet waar?

“D’er is een kasteel geweest aan den bos in ’t Drongengoed. Geheel den boel is verzonken… allè ingezonken hé. En ze zeiden dat da vervloekt was.” Dat vertelde Celine Moret begin de jaren 1960 aan Omer Mattheeuws, toen die de streek doorkruiste voor babbels over “sagen en legenden”, het onderwerp van zijn licentiaatsverhandeling. Begin september vonden archeologen niet ver van de hoeve de restanten van een middeleeuwse hoeve. Of hoe een geruïneerde hofstede een kasteel wordt?

De geschiedenis van het Drongengoed begint in de verre middeleeuwen, als gravin Johanna van Constantinopel (dochter van Boudewijn IX, graaf van Vlaanderen) gemeenschappelijke gronden in het zogenaamde Maldegemveld (heidegebied) verkoopt en schenkt aan een drietal abdijen. De bevolking nam toe en derhalve ook de vraag naar voedsel. Het creëren van ontginningshoeves moest bijdragen tot het oplossen van die vraag.

De paters Norbertijnen van Drongen (vandaar de naam) betaalden in 1242 een domein van 97 hectare. De oudste pachtcontracten dateren van 1401 en vermelden al een oppervlakte van 132,7 hectare. In dezelfde tijd werd het domein Burkel verkocht aan de abdij ter Doest van Lissewege en het domein Papinglo aan de Sint-Baafsabdij in Gent.

De ontginning was wegens al te schrale grond evenwel niet succesvol. Militaire acties en godsdienstoorlogen waren evenmin bevorderlijk voor een bloeiende ontwikkeling. De waarde van het domein bleef maar dalen, zo blijkt uit pachtcontracten. Begin de jaren 1700 sprak man van “een geruïneerde hofstede”. De nieuwe hoeve dateert van 1746.

De oude leefde alleen voort in de overlevering en dus ook in wat mysterieuze verhalen. Tot niemand meer wist waar ze eigenlijk had gestaan.

????????????????????????????????????

De fundamenten van een torentje, een bewijs dat het om een redelijk grote uitbating ging

????????????????????????????????????

Professor Wim De Clercq, die overigens in Knesselare woont, ging met zijn team op zoek en vond nu de fundamenten van een oude hoeve, niet ver van de huidige, nabij de weg die vroeger dwars door veld en bos van Gent naar Brugge liep.

Verbluffend op welke manier archeologen veel te weten komen. Indicaties van de plaats waar de hoeve ligt vonden ze in luchtfoto’s (patroon), reliëf (hogere plaatsen, grachten), maar ook met moderne technieken (drones, magnetisme, etc…). En even verbluffend hoeveel wijsheid (landschap en geografie, biologie en natuur, geschiedenis, etc… ) ze vervolgens uit die grond halen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Uit de bevindingen blijkt dat de hoeve toch behoorlijk groot moet zijn geweest: “Iedereen dacht dat de authentieke hoeve, maar een pover gebouw zou geweest zijn. Maar we hebben fundamenten gevonden van een torentje.” (klik hier

drongengoed-fons-archeologie-img_2564Op Open Monumentendag 2016 (11 september) werd de site opengesteld voor het publiek. Een opvallend groot succes, waar zo’n 600 mensen op af kwamen. Ze kregen er deskundige uitleg van de organisatoren. Ondertussen is de sleuf weer dichtgegooid.

KOMT ZIEN, KOMT ZIEN…. Wie er niet bij kon zijn kan evenwel eens hier op de site van de archeologen een kijkje nemen.

Meer info over Wim De Clercq en andere opgravingen in Knesselare, zie elders elders op deze blog

.