Ursel weet wat Ursel wil. Politici ook

De resultaten van de enquête van het Urselse bewonersplatform zijn bekend. De politieke partijen mochten laten weten wat ze ervan vonden. Hier alvast wat de Urselnaren zelf belangrijk vinden.

Ursel is na Aalter-centrum en Knesselare het derde grootste dorp van toekomstig Aalter. Het bewonersplatform Ursel inZicht (UiZ) bestaat uit een groep Urselnaren die zich inzetten voor het algemeen belang van Ursel en zijn inwoners.

In mei bezorgde UiZ elk gezin in Ursel een enquêteformulier. Ruim 20 procent van de gezinnen nam deel (schriftelijk of online). Hieronder een samenvatting van hun antwoorden en voorstellen. Meer details: vindt u hier

“De teneur is toch wel eerder wantrouwig“, aldus Ursel InZicht, “al is een belangrijk deel ervan overtuigd dat bij een rijke gemeente behoren, ook zijn voordelen heeft”.

Mobiliteit-veiligheid

Middelweg-Eekloseweg: de meningen over de huidige snelheidsbeperking zijn verdeeld. 55 procent vindt ze voldoende, 45 procent niet. Die laatste groep pleit voor een betere signalisatie (slimme verkeerslichten) en ingrepen op het zwaar vervoer. Verkeersdrempels lijken minst geschikt,; een belangrijk deel ziet niet direct een oplossing.

Urseldorp Rozestraat (deel pinklicht tot Molenkouterstraat): de parkeersproblematiek maakt het daar voor de zwakke weggebruiker op voet- en fietspad zeer gevaarlijk. Auto’s wijken wegens tegenliggers uit over het fietspad, fietsers zwenken uit op het voetpad.  Een ruime meerderheid (132/193) wil de parkeermogelijkheden beperken (parkeerplaatsen, parkeertijd). De meesten zijn voor eenrichtingsverkeer. Zo kunnen fiets- en voetpad beter worden afgeschermd van de rijweg. Dat geldt ook voor duidelijke wegmarkeringen.

Veiligheid schoolgaande jeugd

Het traject van en naar school wordt dan ook door veruit de meeste mensen veilig tot zeer veilig bevonden. Over aanpassen van enkele gevaarlijke kruispunten en de verbetering van de fietspaden zijn de meningen verdeeld.  De schoolomgeving wordt veilig bevonden.

Verenigingsleven – Jeugd – Sport

Hoogstnodig is meer ruimte voor verenigingsleven (Okra, KVLV, Landelijke Gilde, KLJ… Nodig: jeugdhuis en meer mogelijkheden voor sportbeleving

Dienstverlening – ontmoetingsplaats – dorpshuis – cultuur

In de fusieafspraken beloofde Aalter Ursel “een nieuwe ontmoetingsplaats”.  Volgens de deelnemers aan de enquête komt dat er best in de pastorie (ook oude school  na renovatie en uitgebreide Reinaertkluis worden genoemd.

Knesselare beloofde Ursel dan weer een dorpshuis in de voormalige pastorij. Hoe groot schatten de deelnemers  de behoefte aan een dorsphuis in? 26%: zeer groot, 47%: groot, 9% overbodig en 18% geen mening. Zo’n dorpshuis moet zeker een plek zijn voor sociale dienstverlening, vormingen (vb. yoga), een bolbaan, algemene dienstverlening en informatie. En liefst ook voor een bibliotheek, voor recreatie, voor repetities en expositieruimte.

Dorpsplein

Een beetje verrassend misschien: over “meer speelmogelijkheden voor kinderen op het Dorpsplein zijn de meningen netjes verdeeld.

Bibliotheek

En nog zo’n signaal: vragen over de bib werden nauwelijks beantwoord.

Openbaar vervoer

De aansluitingen van de bus kunnen beter (68 procent), vooral op de lijn Eeklo-Aalter.

Appartementen

De overgrote meerderheid wil de appartementenbouw een halt toegeroepen.

Sociaal wonen

Een grote meerderheid vindt ook dat er geen behoefte is aan meer sociale woningen. Tweederde van de Urselnaars wil wel wat meer open ruimtes (speelpleinen, parkjes…).

Opvang – ouderen – mantelzorg

Zowat de hoogste nood is die aan “een specifieke ontmoetingsplaats voor ouderen (84 procent ja), en voor tweederde mag die er komen in de dagvoorziening van RVT Onderdale. Een aangepaste pastorij, centraal gelegen en met een mooie tuin, zou hiervoor de geschikte locatie kunnen zijn, vindt 87 procent van de respondenten.

Drongengoed

Interessant in de discussie over het Drongengoed: voor 173 van de 206 respondenten is het Drongengoed zeer belangrijk. Het Drongengoed is voldoende “vlot bereikbaar” (72 procent). En… een meerderheid heeft geen bezwaar tegen het behoud van de vliegactiviteiten.

Knesselare

Ook merkwaardig: over een samenwerking van UiZ met Knesselare om in Aalter een “gemeenschappelijke stem” te laten horen zijn de meningen zeer verdeeld. Als 5 staat voor “ten zeerste aan te bevelen”, en 0 voor “geen goed idee”, zijn de resultaten als volgt. 5 : 31% 4: 14.3% 3 : 16.3% 2: 4.9% 1 :4.9 0 : 25.1%.

“We blijven ons best doen om Ursel op de kaart te zetten en los van alle partijpolitiek kritiek te geven wanneer het nodig is, maar te applaudisseren als het goed gaat. We blijven gewapend!”, zo besluit de redactie van Ursel InZicht.