Van toren naar caravans (Arendsoog)

  In een vorig bericht in deze reeks toonden we de lezer een torentje. Het zit wat verstopt in de kloostergebouwen. Te verkommeren, zoals het hele complex (zie onze Prentenbak verderop). Deze keer willen uw aandacht vestigen op een caravan. Waar vloog onze arend nu weer?

Van bos naar heide – Repliek van ANB

  In 2018 is Natuur en Bos gestart met grootschalige natuurherstelwerken in het Drongengoed. Eerder verscheen hier een artikel van natuurkenner Eric Blondia die kritisch was over een aantal aspecten van die werken, uitgevoerd door de Vlaamse Overheid (Agentschap Natuur en Bos, ANB). Het Agentschap stuurde KnesselaarsNieuws een reactie en noemde  het stuk “niet correct…

Voortdoen. Zo goed als het kon (WO, 10)

  Dat de oorlog mensen dichter bijeenbracht bleek al uit de info over kermissen, feesten en sportleven (WO, 10). Voortdoen, zo goed als het kon, dat was ook het enige wat mensen konden die die in de gemeente zorgden voor onderwijs en een beetje cultuurleven. Een aflevering over muziek, toneel, onderwijs …

Van timmerwerk naar toren

  We proberen ook de komende weken nu en dan een “merkwaardig beeld” onder de aandacht van de lezers te schuiven. Dit keer gaat het om een torentje. Mooi en sierlijk is het zeker, maar waar staat het? Jurgen Schepers was de eerste die correct onze vorige vraag over het timmerwerk beantwoordde.