Terug in de tijd: 1974

 

1974, jaar van de olieciris, de eerste Volkswagen Golf, de Rubicskubus, de Songfestivalwinst van Abba met Waterloo en voor de vijfde maal Merckx in de Tour. Het jaar van de dood van de zeezenders Veronica en Atlantis, van Jesus Christ Superstar en van de Argentijnse Isabel Peron, de eerste vrouwelijke presidente in de wereld. Maar ook het jaar van veel kleine mensen die er het beste van maakten in hun dichte omgeving.

Keizer Gabriel

Er werd hier vroeger nogal wat “afgekaart”. Een van de actiefste clubs kaartte bij Jozef Dancet in de Kloosterstraat. In januari 1974 werd Gabriël Dancet voor de derde keer clubkampioen, en dus tot “keizer” gekroond. Goed voor een afhaling ten huize, in de Kloosterstraat, een ferme receptie, een geschenk van Urbain van Speybroeck namens de Sportraad en een feestmaal in het lokaal, bij vader Jozef.

Laatste carnavalstoet

We zijn er doorheen. De tiende en laatste carnavalstoet in Knesselare werd georganiseerd op “Vierde zondag” (de vierde zondag van de vasten) in 1974. Prins carnaval was toen Johan Gussé. Trekpaard was Jeroom Verniest, toen voorzitter van het Feestcomité. Veel andere (nog levende) “prinsen” van de negen vorige edities (jaren 1950-1960) waren aanwezig .

“Het mooie weder, het nodige ceremonieel en de dolle vreugde zorgden voor een exclusief spektakel”, aldus verslaggever Jozef Vanthuyne.  Nadat hij de ‘zotstaf’, symbool van ridderlijkheid, waardigheid en macht had gekregen uit handen van voormalig Prins Omer I, sloeg Prins Johan de burgemeester en de aanwezigen tot “Ridder in de Olie-seks-orde”. Of hoe een oliecrisis zelfs carnaval beroerde … “Onder het spelen van lustige deuntjes en mooie uitvoeringen van de dansende majoretten werd van op de pui van het gemeentehuis een  carnavalworp uitgevoerd. De feestroes werd tot middernacht voortgezet”.

Dameskoers

De eerste dameskoers in Knesselare werd met voorsprong gewonnen door Francine Focquaert. “Zelden was er zoveel volk op een koers als op de wijk Eentveld”, aldus de verslaggever.  Twintig deelneemsters streden voor 7.000 frank premies.  “De lokale favoriete werd naar de overwinning geschreeuwd”.

Francine Focquaert (achter de ‘speaker’) won voor eigen volk in Eentveld

De eerste oudercomités

Op de gemeenteraad was er enige discussie over de toelagen voor de schoolcomités van het vrij onderwijs, aangevraagd door raadslid Chris Van Daele. Hij kreeg daarbij de steun van zijn partijgenoot Gerard Versluys. De burgemeester wees erop dat het om vrij veel geld ging, vroeg de wettelijke normen niet te overtreden en stelde dat alle drie de scholen dienden te genieten indien men toelagen gaf. Er werd hier evenwel niet verder op ingegaan. Met acht stemmen voor, twee tegen en drie onthoudingen werd 25.000 frank toegewezen aan het oudercomité van de meisjesschool en 15.000 frank aan de vrij gesubsidieerde jongensschool.

 

Eddy wint

Eddy wint. Op de jaarlijkse zomerkermiskoers won nieuweling Eddy Planckaert zijn 28ste palm. Hij scoort vandaag nog …

Tiende vogelshow

Een traditie die tot vandaag doorloopt: de vogelshow. In december 1974 had de tiende editie plaats van de vogeltentoonstelling, georganiseerd door ‘De Koperwiek’.  Voorzitter was toen nog Amedé Bral. Er namen 93 tentoonstellers deel met in totaal meer dan 1000 vogels. De indrukwekkende kampioenenlijst vermeldt deelnemers uit tientallen gemeenten.

Met nieuw truitje in de gazet

Vandaag zou dat wellicht niet meer lukken, maar in de jaren 1970 was het “nieuws” toen een voetbalploeg van een of andere sympathisant nieuwe truitjes kreeg. SV Knesselare, dat op dat moment behoorlijk speelde in de KKSFB werd “in het nieuw gestoken” door eeuwige sponsor Maurice Gekiere (Stoellux) en Gerard Blancquaert (busvervoer), met truitjes en trainingspakken. Op de foto: Monique Martlé, Gerard Blanquaert, Maurice Gekiere, Jozef Stevens, Daniël De Spae, Gerard Gussé, Fernand De Roo, Noël Schelstraete, Freddy De Vreeze, Ronny Vanderplaetsen, Roger Gekiere, Janot De Deyne, Jean Van Landschoot, Marc Locy, Eric Van Hulle – Romain Neirynck, Joost Saintobyn, Karl Hüber en Roland De Greve

Zwoegen met centen

In maart keurde de gemeenteraad het definitief ontwerp voor de aanleg van de sportvelden goed. De gemeenteraad besliste die sporthal te bouwen “zonder het aanvragen van toelagen daar zulks een wachttijd van ruim vijf jaar vereist”. In een volgende gemeenteraad stelde Gerard Versluys (CVP) vragen over de financiële implicaties van zo’n investering, maar “Knesselare stond er nog nooit zo goed voor”, zei zijn partijgenoot en burgemeester Maurits Devreese. “Beter het geld aan Knesselare besteden dan het later bij een mogelijke fusie naar een andere gemeente te zien overwaaien”, zo klonk het. De eigenlijke opening van het sportterrein werd voorzien voor 1975.  De raming voor het geheel van de werken (sporthal, beplanting, speeltuinen…) werd aangepast naar 21 miljoen frank. Samen met de sportvelden (7 miljoen), de aankoop van de grond (ruim 4 miljoen) en de pachtvergoeding zou de Total sportvoorziening ruim 33 miljoen frank kosten

Ten slotte kwam er ook vaart in het dossier voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool (de huidige cultuur- en jeugddienst plus de aanpalende muziekschool en bib). De aanbesteding gebeurde op 4 april. De raming bedroeg 15 miljoen frank.  Hiervan kon via staatstoelage acht miljoen worden gerecupereerd. “Het lange uitblijven op de ministeriële diensten is oorzaak van deze gevoelige stijging van de eerste raming”. De nieuwe gemeenteschool werd uiteindelijk toegewezen aan een Waarschoots bedrijf voor 20 miljoen. De jaarlijkse afbetalingslast werd bepaald op 275.000 frank. .

Nog een financieel nieuwsje: Knesselare werd door Fedekam (de federatie van muziekverenigingen) onderscheiden met een gouden ereteken omdat het gemeentebestuur de plaatselijke muziekvereniging steeds een “grote financiële steun” verleent. Het is dan ook een van de weinige verenigingen die “gemeentelijke verplichtingen” heeft.

Verenigingen medio jaren 1970

Ook verenigingen komen en gaan. De krant vermeldt de subsidielijst van 1974 en die toont aan dat hier toch een en ander is verdwenen.  Subsidies waren er toen onder meer voor Het Blauwe Kruis van de Kust, de Civiele Bescherming, de Drongengoedactie, de Bond Veeziektebestrijding, de toen nog apart werkende KLJ-jongens en KLJ-meisjes, het Jong Davidsfonds, Milac, Vakantiepatronaat, de Socialistische Vooruitziende Vrouwen, de Oudstrijdersbonden …  Een hele rist Katholieke organisaties veranderende sindsdien van naam.