Terug naar het midden van de sixties (1965)

 

Het jaar 1965, we schuiven op, bracht weinig persnieuws. We koppelen het aan een paar prentenbakken: een mooie serie “torenfoto’s” vanop onze te koesteren Sint-Willibrorduskerk en een fotoverslag van een toneelavond in het Drongengoed, net voor daar de hel losbarstte.

In één van de hoofdstukken in ons boek ‘Foto’s en feiten uit een beeld-schoon dorp’ plaatsten we een reeks “torenfoto’s” over Knesselare.

Die laten mooi zien hoe het uitzicht van ons dorp werd veranderd. In 1965 werd vanuit de vier “klokgaten” een reeks foto’s gemaakt door Alfons Hooft. Beter dan in een boek kun je hier je eigen gemeente eens “vanuit de hoogte” bekijken. En zien wat er is veranderd. Leuk puzzelwerk. En vooral nog veel leegte in de verte.

Later publiceren we nog wel andere reeksen. U kunt de foto’s nog vergroten door ze aan te klikken.

Deze slideshow vereist JavaScript.

 

Weer het groot lot voor Knesselare

Leuke anekdote in de krant van 5 juni. Dat Laurent Verniest hier het groot lot van de Nationale Loterij had gewonnen, lag hier nog vers in het geheugen. In juni verspreidde zich het gerucht dat er opnieuw een Knesselaarse winnaar van tien miljoen was. “Het is er ditmaal echter niet zo geweldig aan toe gegaan als de eerste keer.

Er zijn namelijk vijf Knesselaarse jongeren die samen met nog 15 andere kameraden op het werk te Brussel, bij de elektriciteitsfirma Toleda samen 20 tienden, allen eindigend op het cijfer 19 aangekocht hadden, waarbij ze dus elk 21 frank uitlegden. Een tiende ervan won het groot lot van 10 miljoen, zodat ze tezamen 1 miljoen opstreken of elk 50.000 frank. De gelukkige winnaars waren Romain Lammens (Urselweg), Gilbert D’Hooge (Veldstraat), de gebroeders Dierickx (Kapellestraat) en Antoine Sonneville (Kapellestraat).

Jubileum Rederijkers verzuipt in de bossen

Deze slideshow vereist JavaScript.

De Rederijkerskamer vierde haar tiende verjaardag. De Kamer was een tweede gedaante voor de Vereniging Vlaamse Strijdbroeders. Op 17 juli 1955 werden de Strijdbroerders officieel erkend als Rederijkerskamer. Ze koos voor de naam Sint-Elooi, met als kenspreuk Moed en Volharding. In haar blazoen droeg ze “de Vlaamse leeuw, het wapen der oude heren van Knesselare en de voorstelling van de patroonheilige”. Graaf d’Alcantara aanvaardde het prinsschap van “de Camere”. De feestelijkheden hadden plaats in het Drongengoed met een historische wandeling onder de leiding van Alfons Ryserhove, een tentoonstelling met werk van onder meer Stefaan Vyncke (keramiek), Edgard Locks en Edgard Buyse (schilderwerk), Alfons Hooft en Edgard Van de Casteele (foto’s), en de aankomst van een rally.

Vanaf 19.30 uur volgende het belangrijkste onderdeel met “feeërieke verlichting der lanen en gebouwen, met medewerking van EBES (dat voor de gelegenheid elektriciteit naar de hoeve bracht – jan VdC), een concert van de fanfare, en de opvoering van het openluchtspel ‘Reinaard de Vos’…  Jammer genoeg kon het zo geslaagde feest niet tot een climax uitgroeien, want een triestige dondervlaag kwam de feestelijkheden verstoren, zodat de aanwezigen in allerijl onderdak dienden te zoeken en de spelers druipnat het podium moesten verlaten“, aldus Jozef Vanthuyne in Het Volk. Wie er toen bij was zal zich “de grote vlucht” van die avond ongetwijfeld herinneren.

Fanfare in feest

Om af te ronden nog een van de weinig groepsfoto’s van de fanfare uit de jaren 1960, genomen met iets te veel frontaal zonlicht, achteraan de Litanie. Maar toch een mooi tijdsdocument, met vooraan op de foto een grote nieuwe lichting jonge muzikantjes. We geven even hun namen: Luc Serlet, Toon Vandeweghe, Rudi Wittouck, Hugo Van Hooreweghe, Johan Gussé, Theo De Vliegher, Paul Devreese (?), Rik Vandenberghe, Dirk Dejaegher, Filip Vanthuyne, Karel Van Poucke, Marnix Poelman, Gabriel Bert, Jan Van de Casteele, Luc Van Yper en Yvan Gussé. De fanfare liep toen voor het laatst rond zonder uniform, behalve dan “het schuitje” en de kepi. Na een paar crisisjaren waren uitbreiding en verjonging van ’t muziek grotendeels het werk van Gerard Van de Casteele. Recent toegetreden waren toen ook Walter Taghon, Hubert Mouton, Eddy Vermeire (bovenaan), Arnold Buyse, Paul Cooreman, Paul Verhoestraete, Luc Neirynck, Willy Devreese, Tony Verhoestraete en Roger De Vlieger (tweede rij)