Knesselare was wat klein voor de politiek

 

Knesselare is geen politiek actief nest. Als gemeente eigenlijk te klein om een wipplank te kunnen zijn naar de nationale politiek. Voor zover we weten woonde hier nooit een kamerlid of senator.  En we kennen maar twee inwoners die – na een verhuizing – parlementslid zijn geworden: Adolf D’Havé en Annemie Van de Casteele.

Adolf Dhavé en kinderen in juni 1914″

Adolf Dhavé

Adolf Dhavé – zo wordt zijn naam toch gespeld op zijn bidprentje – werd geboren te Knesselare op 20 oktober 1872. Hij was de zoon van wagenmaker Petrus Dhavé en zijn vrouw Virginie Rodts die in het eerste huis in de Veldstraat woonden, net achter De Swaene . “Op de kadasterkaart van Popp is te zien dat daar een grote binnenkoer was, geschikt om zijn vak uit te oefenen. Het gezin had ten minste vier kinderen:  Camilles, Marie Louise, Emma en Adolf”, aldus onze vroegere dorpsgenoot en heemkundige/verzamelaar Eric van Hulle.

Op de kieslijst van 1908 staat Adolf al niet meer vermeld. Petrus had twee stemmen, Camilles één. Marie-Louise mocht niet stemmen, zo ging dat toen, en Adolf was al verhuisd. “Hij had blijkbaar studies gedaan want hij werd aangesteld als hulponderwijzer in Evergem Doornzele in oktober 1893. Hij was toen net 21 jaar. Hij huwde met de 10 jaar oudere Alphonsine Polfliet van Zaffelare”, weet Eric.

Adolf Dhavé behaalde in 1893 zijn onderwijzersdiploma aan de christelijke Normaalschool van Sint-Niklaas. Hij moet dus tot zijn 20ste in Knesselare hebben gewoond. Toen de hoofdonderwijzer daar in 1900 met pensioen ging, werd Adolf zijn opvolger, met een wedde van 1900 frank (in 1913). Hij bleef 32 jaar lang in het onderwijs in Doornzele.

Strijdlustig van aard stelde hij van meet af aan belang in het politiek leven van ons land en al ras speelde hij een belangrijke rol in het Christen Onderwijzersverbond”, waarvan hij voorzitter werd. In 1929 werd hij als katholieke volksvertegenwoordiger verkozen voor het arrondissement Gent-Eeklo. De katholieke lijst behaalde toen 36 zetels, evenveel als de socialisten, en met de liberalen (13) op grote afstand (bron: Paul Van Molle, Het Belgisch Parlement, 1894-1972). In 1945 deed Adolf Dhavé afstand van zijn mandaat.

Na WOII was hij voorzitter van Kleine Landeigendom Het Volk, en tevens “ontwerper” van een nieuwe wijk met 53 woningen te Langerbrugge. De voltooiing kon hij niet meer meemaken want hij overleed in Doornzele Terdonk op 3 september 1950. Onder bijzonder grote belangstelling vond in de kerk van Doornzele de begrafenis plaats op 7 september 1950. Zijn vrouw overleed vijf dagen na haar echtgenoot. (bronnen: Eric VH en  website Andreas Boel)

Adolf d’Havé (in het midden met gekruiste armen) bij de familie, vermoedelijk ook in Evergem

Annemie Van de Casteele

Zo’n dertig jaar geleden mocht nog een tweede ex-inwoner van Knesselare naar het Parlement.

Annemie Van de Casteele groeide hier op in de Kloosterstraat, als dochter van Gerard en van Marie Cooreman. Haar middelbaar onderwijs volgde ze in het Lyceum Hemelsdaele in Brugge. Nadien studeerde ze farmaceutische wetenschappen en daarna politieke wetenschappen aan de U Gent.

Ze werd zelfstandig apotheker en voor de Volksunie politiek actief in Affligem, waar ze na haar eerste huwelijk was gaan wonen. In 1982 werd ze gemeenteraadslid, later kabinetschef van Jef Valkeniers en Vic Anciaux, en nationaal ondervoorzitter van de Volksunie (van 1989 tot 1995).

Vanaf 1995 en tot 2007 werd ze parlementslid, eerst voor twee legislaturen in de Kamer (Volksunie), vanaf 2003 in de machteloze Senaat.

Na het uiteenvallen van de Volksunie werd ze voor kort de eerste voorzitter van de partij Spirit (2001-2002), maar toen kopman Bert Anciaux een kartel vormde met de socialisten stapte ze met een aantal ex-VU’ers over naar de VLD, samen met onder meer Patrik Vankrunkelsven, Vincent Van Quickenborne, Margriet Hermans en Sven Gatz. Voor Open Vld werd ze met 48.495 stemmen. verkozen voor de machteloze senaat, waar ze zetelde van 2003 tot 2007.

In 2007 stelde ze zich niet opnieuw kandidaat. Haar twee zonen zijn actief bij N-VA (een als gemeenteraadslid en een als jurist). Ze is hertrouwd met Dirk De Nul van het baggerbedrijf Jan De Nul Group.

Vergeten we een parlementslid uit Knesselare? Dank voor info. Dan vullen we dat graag aan;