Vragen staat vrij? Over groen en blauw zuur in Pieterland

De fusie voor Knesselare lijkt eigenlijk wel op een blind date. En maakt iemand zich daar eigenlijk zorgen over? De reacties op schuchtere vragen van Groen en van David Geens (kandidaat Open Vld plus) vielen in Aalter op een koude steen. Benieuwd wat het wordt met de vragen van bewonersplatform Ursel inZICHT 

Het Urselse bewonersplatform heeft vorig weekend na een enquête in heel het dorp een aantal “Urselse” vragen doorgespeeld aan alle partijen die een lijst indienen. Meer dan duizend gezinnen kregen al een tijd geleden een enquête in de bus. Een vijfde ervan vulde ze in. Interessant, omdat Ursel inZICHT de vragen doorstuurde naar alle vier de partijen en uitdrukkelijk vroeg om antwoorden te kennen omstreeks 15 september (Parochiefeesten). Dat is ongeveer een maand VOOR de verkiezingen.

Geens hield het bij enkele losse vragen, voorlopig nog zonder veel structuur:  “Zullen we met de bus gemakkelijk van Knesselare aan het gemeentehuis van Aalter geraken?” (mobiliteit), “Wat moeten mensen uit Knesselare doen wiens paspoort eind december vervalt?” (administratie).  “Mogen wij op 2 januari gratis binnen op het containerpark van Aalter?” (milieu). “Er is dringend nood aan een gids ‘Welkom in Aalter’, want de inwoners van Knesselare en Ursel weten nog van niets.”

Als er vragen zijn, moeten ze nu worden gesteld. Daarin heeft Geens volstrekt gelijk. Heeft hij er meer dan de enkele die nu de pers haalden? Niet allemaal nodig zelfs, want sommige vragen lijken voorzetten te zijn die Pieter De Crem maar hoefde binnen te koppen. “Natuurlijk is het gratis containerpark er vanaf januari ook voor de inwoners van Aalter én Knesselare”, antwoordt hij. Dat is een van de schaarse concrete beloften van zijn kartellijst.

Blauw zuur

Over de grond van de zaak is de Aalterse toppoliticus veel vager en onduidelijker.  In Het Laatste Nieuws reageert hij geprikkeld op de kritiek van Geens en Open Vld plus, in zijn gekende stijl: “Ik wist al dat Groen zuur kon zijn, maar blijkbaar bestaat er ook zoiets als blauw zuur…”.

Toch kunnen hij en zijn Knesselaarse partners moeilijk ontkennen dat de hele fusie in de mist is geregeld. Behalve over de fiscale voordelen (belastingverlaging) en de straatnaamwijziging weten we eigenlijk weinig of niets.

Pieter verwijst naar de infovergaderingen. Was de belangstelling daarvoor iets om fier over te zijn? Hij verwijst naar het bestaan van zoiets als “de fusietelefoon”. Kent u het nummer? Hoeveel burgers hebben gebeld, dacht u? Hij verwijst naar de speciale website ( www.samensterkerbeter.be). Veel meer dan wat algemeenheden, wat info over straatnamen en de getuigenis van een 13-tal dorpsbewoners vind je daar voorlopig niet. En hij verwijst naar de fusiekranten. Mooi gemaakt, dat zeker, maar wijzer werden we daar nauwelijks van.

Moeten we ons daar zorgen over maken? In een democratie krijgen de burgers het bestuur dat ze verdienen. En misschien ligt er eigenlijk geen kat wakker van wat een kleine groep bestuurders uitricht. Op een gemeenteraad komt zelfs geen paardenkop opdagen.

Vragen

En toch… Hier en daar hoorden we wel vragen. En we hielden ze bij…

Welk deel van de gemeentelijke administratie en dienstverlening blijft er in Knesselare en waarvoor moeten we straks naar Aalter?

Wat gebeurt er met het typische Knesselaarse weefsel (centralisatie van alles in Aalter?). Wat met de autonomie van plaatselijke raden, waarvan sommige al ingedommeld zijn (Milieuraad, Welzijnsraad, de Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Gecoro, Jeugdraad, Sportraad, Cultuurraad…). Blijft er een ondersteunde “Knesselaarse” werking mogelijk – dicht bij de dorpsgemeenschap – of moet alles hier weg? En hoe groot blijft de financiering van lokale initiatieven (Avondmarkt, elfjuli, wielerwedstrijden en andere initiatieven van raden en verenigingen, van de fanfare en de toneelvereniging, enzomeer?)

Quid de concrete toekomst van lokale bibliotheek, de muziekschool, vergaderlokalen (beschikbaarheid en tarieven…) na een overgangsjaar? Quid met de ondersteuning van verenigingen (subsidieaanpassing naar Aalterse normen? idem voor accommodatie?)

Krijgt Knesselare nu een feestzaal/cultuurcentrum waarover hier al een halve eeuw wordt gepraat? Of niet? En zo ja, wanneer?…).  Wat gebeurt er met de oude parochiezaal?  Wat met de ambachtelijke zone? Wat met het oude Sportterrein in de Sportstraat? Zijn er plannen rond het Drongengoed (bestemming, aankoop, parkeerplaats, licenties vliegclubs…), of het leegstaande klooster, rond de binnenomgeving achter de Veldstraat, binnen ‘Den Ommegang’, als daar straks het laatste centrumbedrijf vertrekt? Mogen we daar voor de verkiezingen nog iets over horen? Prima, dan.

Verdwijnt hier ook het OCMW (eerstelijnshuis), of niet, of half? En wat is de toekomst van het lokale blad Netwerk en van de op Knesselare gerichte gemeentelijke website? Alles mee op het prikbord van Big Aalter?

Wat met de verkeersproblematiek in de Veldstraat (en de vrienden van Beernem die het zwaar vervoer liever niet dimmen) en aan de scholen? Wat met de parkeerfaciliteiten in het centrum? Wat met de openbare ruimte en de bouwplannen in tijden van betonstop (oud voetbalveld, verkavelingswoede, appartementitis?) Blijft het Knesselaarse afvalpark al dan niet in afgeslankte vorm bestaan of niet? Wat met de herinrichting van De Plaats en de dorpskern? En jawel, wat met de kerk?

Al maanden krijg je op dit soort vragen van Knesselaarse bestuurders geen antwoord meer: “De fusie hé… dat wordt later wel duidelijk”. Pieter De Crem en co zijn daar voorlopig erg stil over. Maar de oppositie eigenlijk ook, op een paar tussenkomsten van Groen na. Ook dat is een signaal.

Of hoe een dorp misschien zachtjes inslaapt. In Ursel kunnen ze nog naar hun eigen RVT.  Zelfs dat heeft Knesselare gemist. Stond dit in de sterren geschreven?…

(PS: ondertussen circuleren de eerste promoposts van de kandidaten op Facebook. We houden jullie op de hoogte)