Wat Ivan De Vadder schreef over de fusie…

Ivan De Vadder schreef een boeiend artikel over de fusies. In oktober zal in slechts 300 Vlaamse gemeenten gestemd kunnen worden, in plaats van 308. Wie wint erbij? CD&V.

Vlaanderen telt al geruime tijd 308 gemeenten en daar leek lange tijd weinig verandering in te komen. Voor sommigen was een nieuwe fusieronde absoluut nodig. “Maar weinig Vlaamse gemeenten stonden te springen voor een nieuwe fusiegolf (soms leek het alsof die van 1976 nog maar net verteerd is)”.

In het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering van 2014 stond dat een “schaalvergroting moet plaatsvinden”, maar men liet twee opties open: fusies of bestuurlijke zones naar analogie van de politie. De nieuwe Vlaamse regering onder leiding van Geert Bourgeois (N-VA) stelde geen verplichte fusieronde voor. Wel zou ze fusies “stimuleren” met geld en met meer autonomie. De fameuze wortel van 500 euro per inwoner.

Enkele weken na de jongste verkiezingen, maar nog voor het regeerakkoord er kwam (juli 2014), publiceerde Vives, het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving (KU Leuven) een studie over fusies. Wellicht gingen toen bij enkele CD&V-burgemeesters al wat alarmbellen rinkelen, aldus De Vadder. Wat Vives schreef lag immers heel dicht bij het standpunt van de N-VA. De 308 gemeenten van Vlaanderen zouden worden herschikt tot 152 nieuwe gemeenten van ten minste 15.000 inwoners. Gemiddeld zouden die afgerond 43.000 inwoners tellen (nu 21.000).

Maar het liep even anders. Geen enkele van de enkele vrijwillige fusies van 2017 werd door Vives vermeld. Het verliep helemaal anders. “Door te ontsnappen aan een opgelegde fusie, werden enkele nieuwe christendemocratische bastions gevormd”, aldus De Vadder. “De huidige vrijwillige fusies uitsluitend worden uitgevoerd door CD&V-burgemeesters (ook al is die partij gekant tegen de fusies)”.

Laat ons maar zeggen zoals het is: de N-VA heeft met de huidige en vrijwillige mini-fusie niet meteen “gescoord”.

Integrale tekst op VRT NWS (‘Afscheid van de 308, Vlaanderen telt voortaan 300 gemeenten’, nieuwssite deredactie.be) Lees hier