Hier zijn ze: zes nieuwe straatnamen voor Knesselare (dorp)

De fusie van Aalter en Knesselare zorgde voor nogal wat dubbele straatnamen. Leven we straks met een ‘Knokkebaan’ (ipv Knokseweg), een Flabbaertstraat (ipv de Beekstraat), een Knesselarekouter (ipv de Kouter), een Leieberm (ipv Zuidleiestraat), een Mispelare (ipv de Malsem) en een Looierijstraat (ipv de Molenstraat). De 29 nieuwe namen werden dinsdag bekendgemaakt.Het gemeentebestuur moet hierover nog beslissen, maar vroeg advies aan de adviescommissie straatnaamgeving. Dat advies werd besproken op het schepencollege, en dinsdagnamiddag 30 januari werden de voorstellen van het college voorgesteld door de Aalterse burgemeester Pieter De Crem en schepen Herlinde Trenson.

Nu krijgen de inwoners nog de mogelijkheid om nieuwe namen te suggereren.”Als die ernstig gemotiveerde zijn, maken nieuwe voorstellen van de inwoners zeker een kans”, aldus schepen Trenson. Het zal uiteindelijk de Knesselaarse gemeenteraad zijn die nog definitief beslist over de Knesselaarse nieuwe straatnamen.

Over die aanpak publiceerden we al een artikel dat u hier  kunt nalezen. Hieronder een samenvatting van de te wijzigen straatnamen. Het ging voor alle duidelijkheid over één gezamenlijke weg en een zestal straten.

Vooraf: KNOKKEWEG/KNOKSEWEG/AALTERWEG

Beslissing gezamenlijk te nemen door de twee gemeenten. De N44 is een Belgische expresweg die Aalter, over een afstand van 18 km, verbindt met Maldegem. De N44 wordt in Aalter zowel Knokkeweg als Aalterweg, in Knesselare Knokseweg en in Maldegem Aalterbaan genoemd. Door de fusie van Aalter en Knesselare is het wenselijk een en dezelfde naam te gebruiken. Deze voormalige aftakking van de autosnelweg Brussel-Oostende (E40), in 1959 in dienst genomen en viervaksweg sinds 1984 kan volgens de ambtelijke werkgroep voortaan beter over het gehele grondgebied van de nieuwe fusiegemeente Knokkebaan worden genoemd. De straatnaamcommissie volgt dit voorstel dat de veiligheid kan ten goede komen. Ander pluspunt: weggebruikers hebben het idee dat het om één weg gaat. En nu Maldegem nog? Er zal over het hele traject wel een hernummering nodig zijn.

Een aantal beslissingen betreffen alleen Knesselaarse straatnamen. We beperken ons tot deze. Later publiceren we hierover graag nog de wijzigingen in Ursel.

1. BEEKSTRAAT wordt FLABBAERTSTRAAT

Situering: zijstraat van de Prinsengoeddreef. De naam van die relatief jonge straat dateert pas van 1970. Wie uit de Beekstraat komt en rechtdoor rijdt (de Prinsengoeddreef kruist) komt terecht op het Sportcomplex Flabbaert. De Beekstraat ligt naast de beek Flabbaert.  En Flabbaert is in Knesselare (en omgeving) de naam van een waterduivel, vermeld in tal van oude documenten, bewaard als de naam van verenigingen (studentenclub, schuttersclub…) en in de naam van het sportcomplex, etc…
CONCLUSIE & ADVIES: de naam Beekstraat veranderen in Flabbaertstraat, met behoud van spelling (conform historische documenten en naam Sportcomplex).

 

 

2. KOUTER wordt KNESSELAREKOUTER

Situering: straat tussen Drieselken en Maldegemseweg. In veel gemeenten ontstond een bouwkern nabij een kouter, een grote open akker, vaak iets hoger gelegen. Een interessant toponiem. De Knesselaarse Kouter is als straatnaam relatief jong. Tot diep in de vorige eeuw ging het om een aardeweg met de naam Kerkepad (zie kaart – kadasterkaart Popp). Suggestie was de Kouter, die ook voorkomt elders in Aalter, de naam Knesselarekouter te geven. Een minimale verandering dus.

Zie Kerkepad, later de Kouter, straks Knesselarekouter (kaart omstreeks 1850)

3. MALSEMSTRAAT wordt MISPELARE

Situering: doodlopende zijstraat van de Langedonkstraat. De wijk Malsem is zeer oud (al vermeld in 1514, maar zou een indicatie kunnen zijn van een nog veel oudere bewoning, genoemd naar de em (heem) van een zekere Mals, maar evengoed afgeleid kunnen zijn van het Germaanse hamma of ‘vooruitspringende landstrook in vaak overstroomd gebied’), maar de straatnaam dateert pas van 1970 (gekozen bij de vastlegging van de straatnamen te Knesselare in dat jaar). De adviescommissie straatnamen ging in de oude kaarten (reconstructie in het boek van Arthur Verhoustraete en Alfons Ryserhove) op zoek naar een alternatief en opteerde uiteindelijk voor het vervangen van Malsemstraat door Mispelare (terrein destijds genoemd naar de mispelaar of mispelboom)

4.  MOLENSTRAAT wordt LOOIERIJSTRAAT

Situering: de Molenstraat is de verbinding tussen de Kerkstraat en de Aalterseweg/Hoekestraat. Halfweg de jaren 1800 werd die straat nog de Aalterweg genoemd.

Op het kruispunt Aalterseweg-Hoekestraat stond vroeger de mooie witgekalkte stenen korenmolen De Somer. Hij werd er gebouwd door Karel  De Somer in 1845. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Charles-Louis en zijn kleinzoon Victor en nadien door diens broer Emiel  (vandaar “Somers’ molen”). Na de dood van Emiel werd de witte molen gesloopt.

 

Molen De Somer

Op een steenworp daarvandaan werd in 1867 nog een molen opgericht, de molen Van Poucke, later en tot vandaag de molen Devreese. De straat kreeg in de tweede helft van de jaren 1800 dan ook de naam Molenstraat.

Aangezien de site van de molen en leerlooierij Devreese in de Knesselaarse documenten over ruimtelijke planning (RUP Centrum, 2017) worden vernoemd als industrieel erfgoed, gaat de commissie ervan uit dat de site van huidige (al lang niet meer werkende, maar bewaarde) molen en de aanpalende leerlooierij niet meteen zullen verdwijnen. “Deze gebouwen hebben een belangrijke historische waarde als industrieel erfgoed. Bovendien fungeren ze als beeldbepalend element in de dorpskern. Het historisch karakter van de site moet dan ook behouden blijven. Deze site is gelegen binnen de “projectzone Binnengebied” waarvoor ontwerpend onderzoek zal gebeuren voorafgaand aan de eventuele opmaak van een RUP “projectzone Binnengebied”.
In het kader van voorgaande suggeerde de commissie de naam Molenstraat te vervangen door Looierijstraat.

Molen Devreese

5. ZUIDLEIESTRAAT wordt LEIEBERM

Situering: de Zuidleiestraat is de weg palend aan het kanaal. Het kanaal werd destijds uitgegraven in de bedding van het vroegere riviertje de Zuutleye. Enigszins verwarrend toch wel, want de weg ligt ten noorden van het kanaal. Aan de “overkant” (vanuit Knesselaars perspectief dus de zuidkant ligt Overleie). Een nieuwe naam kan meteen die verwarring wegwerken. De commissie opteerde om de volledige Zuidleiestraat te herbenoemen als Leieberm (de vroegere naam, vermeld op de Poppkaart ca. 1850, zie hieronder). Hiermee komt het element Leie dan voor in de straatnamen aan beide kanten langs het kanaal.

Onderaan de Leyeberm, rechts Buntelare en links de Hoekestraat (toen nog Maldegemseweg)

6. MARIA-AALTERSEWEG wordt KNESSELAARSESTRAAT

Situering: de Maria-Aalterseweg (weg naar Maria-Aalter) is het korte stukje weg tussen Hoekestraat-brug en de Aalterse grens.
Er staat één woning. De adviescommissie volgde het voorstel van de ambtelijke werkgroep om dit straatdeel bij de Knesselaarsestraat te voegen (vanuit tegenovergestelde richting op Aalters grondgebied de straat naar Knesselare). en de huisnummering door te trekken.

Appendix: DRIES & GROTE DRIES: geen wijziging op Knesselaars grondgebied
De wijk Pietendries is een kluwen… Hij strekt zich uit over beide gemeenten en er zijn maar liefst vijf straten die naar ‘Dries’ verwijzen: Dries zonder meer, Pietendries, Grote en Kleine Dries en Driesstraat. En dan zwijgen we nog over het Drieselken. Voor Knesselare verandert er niets. Pietendries blijft behouden. De Driesstraat eveneens, maar ze wordt verlengd over de Grote Dries tot op de Middelweg.

Leden van de adviesgroep straatnaamgeving:
Filip Bastiaen (Aalter, lic. hist., voorzitter Historisch Genootschap van het Meetjesland)
Marc D’hooge (Ursel; oud-medewerker gemeentelijke dienst Grondgebiedzaken)
Johan Gussé (Knesselare, onderwijzer op rust)
Guido Rappé (Ursel, lid Cultuurraad, Meetjeslandse gids, lid berek Biekorf)
Jan Van de Casteele (Knesselare, lic. hist., journalist)
Jozef Van de Moortel (Lotenhulle, lokaalhistoricus)

WILT U KNESSELAARS NIEUWS OP DE VOET VOLGEN?

DEZE BLOG VOLGEN IS MAKKELIJK. NOTEER UW EMAILADRES IN HET PASSENDE VAKJE RECHTS NAAST OF ONDER DIT ARTIKEL EN DRUK ENTER. ZO BENT U ALTIJD METEEN MEE