Prince Johan Taeldeman overleden

Johan Taeldeman, taalkundige en professor-emeritus aan de Universiteit Gent, is op 73-jarige leeftijd overleden. Hij was de ‘Prince’ van de Knesselaarse Rederijkerskamer, onder meer omdat hij een BV was uit de omgeving (Kleit). Als specialist in dialecten was hij ook nauw verbonden bij het Meetjeslands Dialectenwoordenboek.

Een Prince van een rederijkerskamer is, zo wil het de traditie, een soort beschermheer of erevoorzitter. Iemand met enig aanzien op wiens steun en voorspraak in tijden van nood een beroep kon worden gedaan.

Taeldeman volgde in die functie in Knesselare Graaf Adhemar d’Alcantara (1920-2015) op, die Prince werd bij de aanstelling van de ‘Vlaamse Strijdbroeders’ tot Rederijkerskamer in 1955. Die man werd in 1959 ook parlementslid en later minister van Middenstand in de de regeringen Harmel en Vanden Boeynants. In 1968 werd hij door de koning als informateur benoemd. Van 1946 tot 1976 werd hij ook burgemeester van Lembeke. Bij de (zeldzame) conflicten binnen de Rederijkskamer probeerde hij te bemiddelen (zorg voor de archieven, het toelaten van vrouwen in de toneelgroep, het aan boord houden van bestuursleden als het al eens fout liep).

Johan Taeldeman was hier gastspreker in 1989 (over Meetjeslandse dialecten) en in 2003 (Streektaal), kreeg hier steun bij de start van het nieuwe tijdschrift van het Dialectgenootschap Zuidwest-Meetjesland (zie verder).

In maart 2006, nadat d’Alcantara in 2005 om gezondheidsredenen ontslag had genomen, werd professor Taeldeman op formele wijze aangesteld als zijn opvolger. Hij was graag te gast op de toneelvoorstellingen en nieuwjaarsfeesten van de Rederijkers tot ook hij eerder dit jaar om gezondheidsredenen moest afhaken.

Dialect

Taeldeman bracht in 1979 samen met enkele collega’s het eerste woordenboek uit van de Vlaamse dialecten. Hij was met zijn diepe, rustige stem vaak te horen en te zien op radio en TV. Hij woonde al 25 jaar in Balegem, deelgemeente van Oosterzele.

Toen Erik Wille in 2002 het (Aalters) Dialectgenootschap stichtte, wou hij dat alleen doen onder de wetenschappelijke leiding van de universiteit van Gent. Johan Taeldeman en Magda De Vos steunden ten volle het project. “Johan vroeg om het onderzoeksterrein ook uit te breiden met Knesselare en Ursel. Ook onze dorpsgenote Tineke De Pauw (U Gent) werkte mee aan de wetenschappelijke voorbereiding van het boek. Het ‘Dialectwoordenboek Zuidwest-Meetjesland en omstreken’ werd uiteindelijk gepubliceerd in 2013″, aldus Erik Wille.

Op de foto Johan Taeldeman bij de voorstelling van een Dialectwoordenboek, geflankeerd v.l.n.r. door Erik Wille, Jacques Van Keymeulen en Tineke De Pauw.

In het Dialectwoordenboek schreef Johan Taeldeman het wetenschappelijk hoofdstuk ‘Uitspraak en spelling van het Zuidwest-Meetjeslands dialect’. Afkomstig van het naburige Kleit-Maldegem was hij daar natuurlijk ook goed voor geplaatst.

De sympathieke prof Taeldeman kwam ook met plezier in Knesselare, waar hij ook graag eens een spelletje kwam bollen in De Litanie.

Beeldfragmenten in de media, klik hier: http://www.standaard.be/cnt/dmf20171101_03163828