Driemaal archeologie in Drongengoed

Een middeleeuwse hoeve, een pottenbakkersoven, en nu ook nog eens een middeleeuwse waterput. Het Drongengoed wordt een interessante site voor historici en archeologen én voor een nieuwsgierig publiek. Begin juli werd een pottenbakkersoven uit de Middeleeuwen nagebouwd én in bedrijf gebracht. In deze bijdrage een terugblik en een mooie prentenbak van onze fotograaf. Op 10 september is er een lezing over de gerestaureerde Gallo-Romeinse waterput uit Buntelare, die er vanaf 8 oktober permanent te zien zal zijn. En op 12 oktober is er een lezing over de opgravingen. Dat laatste nog onder voorbehoud.

De reconstructie van een middeleeuws pottenbakkersoven was een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Gent (Vakgroep Archeologie), het lokale Ceramiek atelier “Cuesta” en de vzw “Vrienden van het Drongengoed”. Met lokale klei en op basis van de gegevens vergaard uit archeologisch onderzoek werd een zgn. ‘staande’ pottenbakkersoven uit de tijd rond 1200 na Chr. nagebouwd.

Er werd nagegaan wat de problemen waren die de middeleeuwse pottenbakkers ondervonden bij het bewerken van de lokale klei, bij het vormen en het bakken van de potten en tijdens het bouwen en doen functioneren van de ovens. Anderzijds wou dit initiatief moderne pottenbakkerskunst en –ervaring samenbrengen met wetenschap en publieksbeleving. Door de bodem vormt het Drongengoedgebied een uniek landschap dat niet alleen nu, maar ook reeds in de middeleeuwen op geheel andere wijze werd ontgonnen en beleefd.

Als grondstof werd lokale klei van de “cuesta” gebruikt. Eerst dient de oven zelf gebakken te worden. Na afkoeling kan de eigenlijke bakking met potten starten. De bakking duurde ongeveer een dag met een temperatuur die tot ongeveer 800°C wordt opgedreven. Nadien volgt een langzame afkoeling. Men bakte bolronde kookpotten, pannen met holle steel uit de tijd rond 1200 na Chr., aangevuld met enkele experimentele vormen

 

Prentenbak

Hieronder volgt een uitgebreide prentenbak van Paul Verhoestraete. Daaronder nog wat meer info over de opgravingen van de middeleeuwse hoeve en de Gallo-Romeinse waterput, met evenementen tijdens Openmonumentendag en de Week van het Bos.

Deze slideshow vereist JavaScript.

“Het was veel te plezant dus we doen dit zeker nog eens opnieuw maar dan nog beter dan nu. Want we hebben ook veel lessen geleerd uit het experiment…”, aldus de Knesselaarse professor Wim De Clercq. Hier meer info over het voorbije initiatief (U Gent)

Opgraving hoeve en tentoonstelling waterput

Op donderdag 12 oktober om 19.30 uur (Week van het Bos) geeft de professor in de Drongengoedhoeve een lezing over de recente opgravingen naar de resten/sporen van de middeleeuwse hoeve (het verzonken ‘Kasteeltje’).

Op 10 september geeft professor De Clercq naar aanleiding van Openmonumentendag in het Drongengoed uitleg rond de Gallo-Romeinse boomwaterput, een vondst van archeologen bij de collector- en rioleringswerken in Buntelare in 2005. Vanaf 8 oktober is de boomwaterput permanent te bezichtigen in de Drongengoedhoeve. De waterput was opgebouwd uit de trommels van een grote, uitgeholde eikenstam, zo’n veertig meter hoog en gekapt in de winter van 239 na Christus, dus zo’n 1.800 jaar geleden. De vondst bezorgde de onderzoekers ook info over de landschapsomgeving. De oude waterput werd ‘gerestaureerd’ in Nederland.

 

 

 

 

U kunt in dit bericht (klik hier)  (eerder verschenen op knesselaarsnieuws.net) meer lezen over archeologie in Knesselare.

En voor wie het zou hebben gemist, hier leest u meer over opgravingen naar het “verzonken kasteel” in het Drongengoed.