Fanfare speelt de lente in!

De Knesselaarse muziekvereniging speelt aanstaande zaterdag haar Lenteconcert. WIK speelt al 130 jaar concerten. Doorgaans waren dat de belangrijkste optredens naast festivals, uitstappen binnen en buiten de gemeente, deelname aan tal van activiteiten van gemeente en lokale jubilerende of feestende verenigingen. De oudste vereniging van Knesselare heeft zaterdag 29 april Jo Lemaire te gast. En de jongskes van WIkit zijn er voor het eerst bij in de sporthal. Een terugblik op het grote concertwerk verderop, maar eerst de prentenbak.

Deze slideshow vereist JavaScript.

1888

Gesticht in 1888, speelt de fanfare haar eerste groot concert in 1891. “Onze pas ingerichte maatschappij voor fanfaren heeft zondag laatste hare feesten met een CONCERT geopend. Welk een schitterend feest en welke toeloop van volk! Nooit hebben wij op een concert in eene buitengemeente zulk deftig en uitgelezen publiek zien opkomen: 450 personen van hier en uit den omtrek verdrongen elkaar in de kantwerkschool. ’t Was dat het een liefdadig werk gold, en voordeel van den bekekten armen… Het programma was puik opgesteld: ernstige stukken voor muziekliefhebbers afgewisseld door boertige voordrachten; aan alle smaken was voldaan… Een feest opgeluisterd door de heeren Alfons Mestdagh, barytonzanger, professor Wybo, de violoncellist Inslegers, Frans de Vliegher en August Ledeganck… Na afloop van het feest verliet het publiek welgestemd en tevreden de zaal. De wensch van allen was: mocht onze maatschappij fanfaren ons alle jaren zulk eenen genoeglijken namiddag verschaffen”. Binnenopnames waren er nog niet, maar uit datzelfde jaar dateert de oudste foto van ’t muziek.

De fanfare blijft jaarlijks optreden, soms op een eigen concert, soms samen met de Strijdbroeders. Na de Eerste Wereldoorlog en tot en met de Tweede Wereldoorlog moet WIK door een pak magere jaren, maar er zijn wel regelmatig grote optredens met “Vlaamse kermis”, in samenwerking met andere verenigingen.

Een nieuwe bloeiperiode komt eraan in de jaren 1950, met als hoogtepunt van de werking tien jaar op rij succesvolle Muziekavonden in de parochiezaal en Vlaamse Kermissen in de hovingen Leuridan in de Kerkstraat. Vaste ingrediënten van die avonden zijn de uitgebreide potpourri waarbij het publiek de schlagers van toen meezingt. En voorts natuurlijk de komische optredens van Mieske en Saey en de sketches van Gentiel Verhoestraete en Gerard Van de Casteele.Tot onze verwondering zijn hier tot vandaag geen foto’s van bekend (wie er toch mocht hebben, dank om ons hierover te informeren).

In de jaren 1950 waren potpourri’s erg populair en werden ze door het publiek graag meegezongen.

Vanaf 1980

Na opnieuw een wat stillere periode in de jaren 1960, nam de fanfare een ferme doorstart vanaf de jaren 1970, onder meer met een succesvolle combinatie van muziek en majorettenkorps De Zonnebloempjes. Dat resulteerde in bijzonder veel optredens op festiviteiten in binnen- en buitenland (festivals, optochten en bloemencorso’s, karnavalstoeten, tornooien en kampioenschappen, etc.). Vanaf 1980 werd weer aangeknoopt met de “Muziekavonden” in de parochiezaal of patronage. In de jaren 1990 werden die optredens gekruid met zang, cabaret. Sinds twintig jaar ook met bekende Vlaamse artiesten (zie prentenbak, foto-archief Jan VdC en Paul V).