Vrachtwagens tegenhouden: zo makkelijk is het niet (1/2)

Het debat over het drukke vrachtwagenverkeer door de dorpskom is geopend. Maar hoe complex is dat probleem? We gingen te rade bij de Vlaamse overheid (in dit stuk) en bij de burgemeester van Beernem (volgend stuk).Tien jaar geleden slaagde Knesselare erin om na overleg met buurgemeente Beernem het probleem half op te lossen. (lees hier eerder verschenen artikel). Zwaar vervoer richting Sint-Joris en Oedelem werd uit de dorpskern geweerd. Groen wil dat de andere rijrichting nu ook  “slim” wordt afgesloten voor wie hier niet moet zijn. Realistisch of niet? KnesselaarsNieuws informeerde bij het Agentschap Wegen en Verkeer (Jan Van Lokeren, team verkeer Oost-Vlaanderen) en naar de burgemeester van Beernem. Makkelijk wordt het niet.

Het zwaar vervoer/verkeer door Knesselare is op zijn minst een zorg van velen. Maar hoe intens is het precies en hoe zit het met de metingen van de overheid?

Jan Van Lokeren: “Er waren eerder al intensiteitsmetingen, maar die gebeurden volgens een techniek die ondertussen wat achterhaald is. Het ging om een doorsnedetelling. Men telde de wagens, maar zonder te weten of die in Knesselare moesten zijn of niet. Die cijfers zijn inderdaad beschikbaar, maar we schieten er weinig mee op.

Wat nu?

Van Lokeren: Er komt dezer dagen een nieuwe telling (“herkomst/bestemming”) in de regio. De nieuwe telling registreert de nummerplaten op verschillende punten en tijdstippen. Ook dat zal nooit voor 100 procent sluitende informatie zorgen, maar het is een belangrijke stap vooruit.

En wanneer zien we de resultaten?

Van Lokeren: Dat duurt natuurlijk wel even. Eerst de telling zelf, dan de verwerking van de resultaten. Vervolgens gaat alle info naar de Afdeling Openbare Werken van de beide provincies, aangezien het in Knesselare om een provinciegrensoverschrijdend probleem gaat.

Stel dat een hoog percentage passant vrachtverkeer hier NIET moet zijn, geraakt het probleem dan snel opgelost?

Dat mag je hopen, maar je moet realistisch zijn: een oplossing vinden is niet zo makkelijk. Eerst dit: onze ervaring bij eerder en ander onderzoek is dat veel mensen het probleem van doorgaand verkeer met andere bestemming procentueel vaak overschatten. Veel vrachtverkeer moet inderdaad wel ter plaatse zijn. De nieuwe cijfers zullen ons dus wel iets wijzer maken. Maar dan zijn we er nog niet.  Het gaat altijd over twee of meerdere gemeentebesturen, met verschillende belangen. Soms werken die mekaar gewoon tegen. In het geval van Knesselare gaat het bovendien dan ook nog eens om twee provincies, twee provinciale administraties en de Vlaamse overheid die uiteindelijk moet beslissen…  Een compromis vinden is vaak een werk van lange adem.

Stel dat Knesselare en Beernem het NIET eens worden, kan Knesselare dan ALLEEN iets beslissen en verkeer weren, vrachtwagens uit het centrum houden?

Van Lokeren: Een gemeentebestuur kan een tonnagebeperking op een gemeenteweg invoeren, maar zodra het om een gewestweg gaat – en daar zit in Knesselare het probleem – is het de Vlaamse overheid die beslist, en NIET de gemeente. Het gaat dan om minister Ben Weyts van Openbare Werken en de secretaris-generaal van Mobiliteit en Openbare Werken. Een gemeente kan wel een voorstel indienen.

Stel dat Knesselare én Beernem het eens worden over een tonnagebeperking, komen we er dan uit?

Van Lokeren: als dat zo is, moeten ze een gezamenlijk voorstel indienen (de kans is erg klein, want Beernem ziet dat niet meteen zitten – red./zie hierover een volgend artikel) en dan beslist de minister.

Noot: De afstand van snelwegknooppunt Beernem naar de Knokseweg via Sint-Joris is zo’n tien kilometer korter dan die via Aalter. De rijtijd is ongeveer identiek.  Meerkost is de heffing (Beernem-Aalter, Knokeseweg is vrij van heffing) en de brandstof. Volgens sommigen samen zo’n vijf euro per rit.