Topjaar voor de liefde? Knesselare veroudert…

Volgens een aantal bronnen wordt 2017 in Knesselare een topjaar voor de liefde. Voor 2017 zijn al meer dan 30 huwelijken gepland. Het is nu uitkijken of een en ander ook leidt tot meer geboorten. De veroudering neemt toe. Een overzicht van recente cijfers, voorafgegaan door een mooie prentenbak.

Onderstaande Prentenbak “In wit-zwart trouwen in zwart-wit’ geeft een bondig overzicht van de evolutie die het fotograferen van trouwkoppels heeft doorgemaakt vanaf de late jaren 1800 tot 1975. Met de komst van de kleurenfotografie omstreeks die tijd was er van zwart-witfotografie nog nauwelijks sprake. De prenten zijn voorzien van een korte commentaar van onze fotograaf Paul Verhoestraete

.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Terug naar de dag van vandaag… Het record van 2014 – toen trouwden 37 paartjes – zou kunnen verbroken worden, lazen we in Netwerk. In 2015 waren er maar 23 huwelijken, in 2016 amper 25. Of ‘een topjaar voor de liefde’ ook resulteert in meer geboorten, zullen we nog zien. We doken even in de beschikbare statistieken van de Vlaamse overheid (‘Gemeentelijke profielschets’, najaar 2016)

Groei

Het totaal aantal inwoners steeg van 7885 in 2006 naar 8217 in 2016. Een stijging met 4,2 procent, iets lager dan het Vlaams gemiddelde van 6,6 procent (van 6.078.600 naar  6.477.804 inwoners).

trewen-en-scheeen-nDe toename is zeker geen gevolg van de natuurlijke” groei van de bevolking (aantal geboorten min aantal overlijdens). Op tien jaar tijd zijn er via dat natuurlijk saldo maar 15 inwoners bijgekomen. Het aantal geboorten schommelt hier tussen de 70 en de 95. Om een onduidelijke reden was 2014 een soort crisisjaar met amper 56 geboorten. Het aantal overlijdens schommelt hier tussen de 65 en de 90.

Dat het geboortecijfer laag is blijkt ook uit het aantal kinderen van 0 tot 2,5 jaar. Met de vruchtbaarheid van de Knesselaarse bevolking was het de jongste jaren niet zo fameus gesteld. In die leeftijdscategorie werden tot en met 2013 elk jaar meer dan 200 baby’s en peuters geteld. Dat aantal zakte in 2014 naar 198, het jaar nadien naar 171 en vorig jaar naar 164.

De groei van de bevolking heeft dus alles te maken met de migratie. De jongste tien jaar kwamen er via de binnenlandse verhuisbeweging 167 nieuwkomers bij. Internationale migratie zorgde voor een aangroei met 133 inwoners.

Er waren in Knesselare in 2007 85 vreemdelingen. Dat aantal steeg nadien gestaag naar 206 in 2006 en 220 vandaag. Een kwart daarvan zijn Nederlanders, de helft zijn EU-burgers, een kwart komt van buiten de EU.

Gezinsverdunning

cartoon-trouwenAlmaar meer mensen blijven of gaan alleen wonen. Dat zorgt voor een gezinsverdunning. In het voorbije decennium werden in Europa en ook in Vlaanderen huishoudens gemiddeld kleiner.

Het aantal huishoudens steeg van 3230 in 2005 naar 3446 in 2016 (+6,7 porcent). Die stijging van het aantal alleenstaanden is in Knesselare evenwel minder groot dan in vergelijkbare gemeenten en dan in heel Vlaanderen. Er zijn de jongste tien jaar zo’n 80 alleenwonende mannen en 80 alleenwonende vrouwen bijgekomen.

Veroudering

Het aantal ouderen (65+) steeg van 1.448 in 2007 naar 1.707 vorig jaar. Dat betekent dat 20,8 procent van de bevolking 65-plusser is (+2,5 procent sinds 2007)/ De veroudering zien we ook bij de hoogbejaarden. Het aantal 80-plussers steeg van 398 tien jaar geleden tot 503 vorig jaar (+26 procent)

De wetenschappers vermoeden op basis van hun cijfers (natuurlijk saldo en migratiesaldo) dat de bevolking in Knesselare de komende tien jaar nog licht zal stijgen (+200)

Om af te ronden hieronder een knipsel uit 1963. Toen moeders van tien (10) kinderen gehuldigd werden. Niet voor de eerste keer trouwens.

Moederhulde, 1963. Tien moeders voor meer dan honderd kinderen. Feest bij de Bond van Grote en Jonge Gezinnen. (Tekst Jozef Van Thuyne)